Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

MECHANIZM KOJARZENIA PARTNERÓW NAUKA - BIZNES

Wychodząc naprzeciw potrzebom sektora NAUKI i BIZNESU, zapraszamy do korzystania z MECHANIZMU KOJARZENIA PARTNERÓW.
Naukowcy oraz Przedsiębiorcy poszukujący współpracy m.in. w obszarach: 

  • prowadzenia wspólnych badań również z wykorzystaniem laboratoriów uczelni
  • opracowania strategii działania firmy
  • przeprowadzenia audytu technologicznego, energetycznego lub marketingowego
  • opracowanie potrzeb szkoleniowych
  • przeprowadzenie szkoleń pracowników i kadr zarządzających
  • przyjęcie naukowca na staż lub zatrudnienie wysokokwalifikowanego personelu

mogą zgłosić swoje oczekiwania i propozycje za pośrednictwem MECHANIZMU KOJARZENIA PARTNERÓW, a Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa pomoże Państwu w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów.

Przedsiębiorcy poszukujący partnerów w NAUCE

Naukowcy poszukujący partnerów w BIZNESIE

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.