Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Wychodzc naprzeciw potrzebom sektora NAUKI i BIZNESU, zapraszamy do korzystania z MECHANIZMU KOJARZENIA PARTNERW.
Naukowcy oraz Przedsibiorcy poszukujcy wsppracy m.in. w obszarach:

  • prowadzenia wsplnych bada rwnie z wykorzystaniem laboratoriw uczelni
  • opracowania strategii dziaania firmy
  • przeprowadzenia audytu technologicznego, energetycznego lub marketingowego
  • opracowanie potrzeb szkoleniowych
  • przeprowadzenie szkole pracownikw i kadr zarzdzajcych
  • przyjcie naukowca na sta lub zatrudnienie wysokokwalifikowanego personelu

mog zgosi swoje oczekiwania i propozycje za porednictwem MECHANIZMU KOJARZENIA PARTNERW, a Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa pomoe Pastwu w nawizaniu bezporednich kontaktw.

Przedsibiorcyposzukujcy partnerw wNAUCE

Naukowcy poszukujcy partnerw w BIZNESIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.