Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Politechnika Świętokrzyska - oferta dla przemysłu

Działalność naukowo - badawcza Politechniki Świętokrzyskiej wykorzystuje szeroką współpracę z przemysłem.
W ramach prowadzonych wydziałów i katedr świadczy min. usługi projektowe, wykonuje ekspertyzy, sprządza analizy i opinie.

Politechnika realizuje również programy naukowe, granty oraz wypracowuje rozwiazania patentowe.

Poniżej zaprezentowano wybrane laboratoria i możliwości wykonania badań dla potrzeb przemysłu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.