Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Dziaalno naukowo - badawcza Politechniki witokrzyskiej wykorzystuje szerok wspprac z przemysem.
W ramach prowadzonych wydziaw i katedr wiadczy min. usugi projektowe, wykonuje ekspertyzy, sprzdza analizy i opinie.

Politechnika realizuje rwnie programy naukowe, granty oraz wypracowuje rozwiazania patentowe.

Poniej zaprezentowano wybrane laboratoria i moliwoci wykonania bada dla potrzeb przemysu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.