Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego ustanowio nowy program pod nazw ?Broker Innowacji?, ktrego celem jest:

  • poprawa efektywnoci procesu komercjalizacji wynikw bada naukowych,
  • stworzenie infrastruktury spoecznej wspierajcej proces komercjalizacji, wiedzy i integracji rodowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym,
  • upowszechnianie wynikw bada naukowych w rodowisku przedsibiorcw.

W ramach programu zostanie wyonionych do finansowania 30 wnioskw, w ktrych jednostka wskae brokera innowacji dziaajcego w danym obszarze wiedzy, odpowiedzialnego za nawizanie wsppracy midzy rodowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co bdzie skutkowao zastosowaniem wynikw bada naukowych w kontekcie konkretnych rozwiza rynkowych.

Zadaniem wybranych brokerw innowacji, bdzie identyfikowanie projektw badawczych, ktre maj wysoki potencja komercyjny oraz budowanie i utrzymywanie sieci powiza midzy rodowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym sucych inicjowaniu procesw komercjalizacji wynikw bada naukowych.

Brokerem innowacji moe zosta osoba posiadajca tytu zawodowy magistra lub rwnorzdny w jednym z nastpujcych obszarw wiedzy: obszar nauk cisych, obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk technicznych, obszar nauk rolniczych, lenych i weterynaryjnych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a take dokumentowane, minimum roczne, dowiadczenie w komercjalizacji wynikw bada naukowych.

Na realizacje programu przeznaczono kwot 6,5 mln z. Cakowity koszt finansowania zada objtych jednym wnioskiem nie moe przekroczy 200 tys. z. Kwota wsparcia moe zosta zwikszona o dodatek specjalny.

Wnioski o przyznanie rodkw mona skada do 19 maja 2013 r.

Wicej na temat warunkw udziau w konkursie oraz zasad finansowania i rozliczania rodkw przyznanych na realizacje zada w programie znajdziecie Pastwo na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/brokerzy-innowacji/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.