Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Współpraca nauki i biznesu

Projekt „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”, przygotowany przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową polega na kompleksowym wsparciu firm i uczelni w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w oparciu o sferę B+R, istotnych dla rozwoju regionalnej gospodarki.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w głównej mierze swoją aktywność w ramach projektu skupia na:

-  działaniach promujących transfer wiedzy i innowacji oraz kojarzeniu partnerów, wsparciu tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji,

- szkoleniach praktycznych i stażach dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w firmach i pracowników przedsiębiorstw na uczelniach w celu zdobycia nowych kwalifikacji w zakresie dziedzin kluczowych, istotnych dla gospodarki regionu.

Powyższe działania mają na celu jak najefektywniej wykorzystać potencjał intelektualny uczelni dla podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim oraz wzmocnić bezpośrednią współpracę pomiędzy pracownikami uczelni i pracownikami firm.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.