Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Szkolenia w ramach projektu

W ramach realizowanego projektu Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa przewiduje zorganizowanie szkoleń praktycznych w oparciu o jednostki naukowo-badawcze i przedsiębiorstwa. Zakłada się wyposażenie uczestników w praktycznie umiejętności menedżerskie oraz pozyskanie przez nich wiedzy na temat zarządzania innowacjami z wykorzystaniem szacowania rynku dla innowacji wg metodologii Quick Look. Projekt wspiera również generowanie własnych innowacyjnych rozwiązań.

W trakcie szkoleń uczestnicy poznają zasady tworzenia koncepcji badawczo-rozwojowych oraz zdobędą umiejętności przygotowywania modeli biznesowych i profesjonalnych prezentacji dla potencjalnych inwestorów.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa oraz zapewnione będą odpowiednie warunki szkoleniowe zgodne z zasadami uczenia dorosłych.

Więcej informacji n/t planowanych szkoleń na naszej stronie www.izbainnowacji.pl w zakładce KALENDARZ WYDARZEŃ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.