Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Szkolenia w ramach projektu

W ramach realizowanego projektu Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa przewiduje zorganizowanie szkole praktycznych w oparciu o jednostki naukowo-badawcze i przedsibiorstwa. Zakada si wyposaenie uczestnikw w praktycznie umiejtnoci menederskie oraz pozyskanie przez nich wiedzy na temat zarzdzania innowacjami z wykorzystaniem szacowania rynku dla innowacji wg metodologii Quick Look. Projekt wspiera rwnie generowanie wasnych innowacyjnych rozwiza.

W trakcie szkole uczestnicy poznaj zasady tworzenia koncepcji badawczo-rozwojowych oraz zdobd umiejtnoci przygotowywania modeli biznesowych i profesjonalnych prezentacji dla potencjalnych inwestorw.

Kady uczestnik otrzyma materiay szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa oraz zapewnione bd odpowiednie warunki szkoleniowe zgodne z zasadami uczenia dorosych.

Wicej informacji n/t planowanych szkole na naszej stronie www.izbainnowacji.pl w zakadce KALENDARZ WYDARZE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.