Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

(Szanowni Pastwo informujemy, e niniejsza strona jest w budowie i nie jest jeszcze w peni funkcjonalna)

Staropolska Izba Przemysowo?Handlowa w oparciu o wieloletnie dowiadczenie przygotowaa projekt ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki? polegajcy na kompleksowym wsparciu przedsibiorstw jak rwnie pracownikw naukowych w poszukiwaniu skutecznych rozwiza dla rozwoju regionalnej gospodarki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.