Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Informacja o projektodawcy

 

ŚWIĘTOKRZYSKI TRANSFER WIEDZY - 2013

 

Szanowni Państwo informujemy, że projekt "Świętokrzyski Transfer Wiedzy - biznes dla nauki - nauka dla biznesu" jest realizowany przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach w partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską.

 

Więcej o Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej na stronie internetowej www.siph.com.pl

Więcej o Politechnice Świętokrzyskiej na stronie internetowej www.it.kielce.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ŚWIĘTOKRZYSKI TRANSFER WIEDZY - 2011

Szanowni Państwo informujemy, że projekt "Świętokrzyski Transfer Wiedzy - wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki" jest realizowany przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach, największą i najdłużej działającą organizację otoczenia biznesu w regionie świętokrzyskim.

Więcej o Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej na stronie internetowej www.siph.com.pl

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.