Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Informacja o projektodawcy

WITOKRZYSKI TRANSFER WIEDZY - 2013

Szanowni Pastwo informujemy, eprojekt "witokrzyski Transfer Wiedzy -biznes dla nauki - nauka dla biznesu"jest realizowany przez Staropolsk Izb Przemysowo-Handlow w Kielcach w partnerstwie z Politechnik witokrzysk.

Wicej o Staropolskiej Izbie Przemysowo-Handlowej na stronie internetowej www.siph.com.pl

Wicej o Politechnice witokrzyskiej na stronie internetowej www.it.kielce.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WITOKRZYSKI TRANSFER WIEDZY - 2011

Szanowni Pastwo informujemy, eprojekt "witokrzyski Transfer Wiedzy - wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki"jest realizowany przez Staropolsk Izb Przemysowo-Handlow w Kielcach, najwiksz i najduej dziaajc organizacj otoczenia biznesu w regionie witokrzyskim.

Wicej o Staropolskiej Izbie Przemysowo-Handlowej na stronie internetowej www.siph.com.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.