Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Poniżej prezentujemy przydatne linki:

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 www.pokl.sbrr.pl

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

www.siph.com.pl

Politechnika Świętokrzyska

www.tu.kielce.pl

www.patenty.tu.kielce.pl/baza_patenty/

Portal Funduszy Europejskich

www.efs.gov.pl

Portal Funduszy Strukturalnych

www.funduszestrukturalne.gov.pl

Świętokrzyski Portal Innowacji

www.spinno.eu

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

www.mir.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

www.ncbir.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

www.nauka.gov.pl

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

www.uprp.pl

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.