Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa uprzejmie informuje, e kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej dot. przyznawania patnych stay odbdzie si w dn. 5 marca 2012 r.

W zwizku z powyszym zgoszenia na stae bd przyjmowane w Biurze Projektu,

Kielceul. Sienkiewicza 53 w terminie do dn. 29 lutego 2012 r. do godz. 15:00.

W ramach zgoszenia naley zoy:

- Indywidualny Plan Stau (IPS)

- yciorys zawodowy pracownika naukowego/pracownika przedsibiorcy, uwzgldniajcy informacj o dorobku naukowym/zawodowym

- zawiadczenie o zatrudnieniu potwierdzajcego prac na uczelni jako pracownik naukowy
lub naukowo-dydaktyczny wraz z podaniem stanowiska - zgodnie z zapisem paragrafu 5

pkt. 1.1 umowy staowej

- wypis z KRS lub Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej podpisane za zgodno z oryginaem przez upowanion osob.

Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa niniejszym uprzejmie informuje o wynikach Komisji Kwalifikacyjnej z dn. 02 02 2012r. dot. przyznania patnych stay. Szczegy w zakadce Dokumentacja - pliki.

Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa uprzejmie informuje, e w dniu 31 stycznia 2012r. odbdzie si I posiedzenie Komisji oceniajcej Indywidualne Plany Stay (IPS-y), zoone przez kandydatw.

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa uprzejmie informuje, e rozpocza nabr do udziau w patnych staach realizowanych w ramach projektu ? witokrzyski Transfer Wiedzy ? wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki?.

Przedsibiorstwa z wojewdztwa witokrzyskiego zainteresowane przyjciem na sta pracownikw naukowych lub naukowo ? dydaktycznych zapraszamy do rejestracji swojego zgoszenia za pomoc platformy internetowej na stronie www.izbainnowacji.pl- patrz: zakadka "Strefa przedsibiorcy".

Rwnoczenie zapraszamy do rejestracji swojego zgoszenia pracownikw naukowych, naukowo dydaktycznych zainteresowanych odbyciem stau w przedsibiorstwie oraz pracownikw firm chtnych do odbycia stau na uczelniach lub jednostkach naukowych - patrz: zakadka "Strefa naukowca".

Szczegowe informacje o zasadach udziau w projekcie przedstawiono w regulaminie uczestnictwa w projekcie dostpnym w zakadce ?pliki do pobrania? .

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.