Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej dot. przyznawania płatnych staży

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa uprzejmie informuje, że kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej dot. przyznawania płatnych staży odbędzie się w dn. 5 marca 2012 r.

W związku z powyższym zgłoszenia na staże będą przyjmowane w Biurze Projektu,

Kielce ul. Sienkiewicza 53 w terminie do dn. 29 lutego 2012 r. do godz. 15:00.

W ramach zgłoszenia należy złożyć:

- Indywidualny Plan Stażu (IPS)

- życiorys zawodowy pracownika naukowego/pracownika przedsiębiorcy, uwzględniający informację o dorobku naukowym/zawodowym

 - zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzającego pracę na uczelni jako pracownik naukowy  
    lub naukowo-dydaktyczny wraz z podaniem stanowiska - zgodnie z zapisem paragrafu 5 

    pkt. 1.1  umowy stażowej

  - wypis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej podpisane za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.

Wyniki Komisji Kwalifikacyjnej z dn. 02 02 2012 dot. przyznania płatnych staży

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa niniejszym uprzejmie informuje o wynikach Komisji Kwalifikacyjnej z dn. 02 02 2012r. dot. przyznania płatnych staży. Szczegóły w zakładce Dokumentacja - pliki.

I posiedzenie Komisji oceniającej IPS-y

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa uprzejmie informuje, że w dniu 31 stycznia 2012r. odbędzie się I posiedzenie Komisji oceniającej Indywidualne Plany Staży (IPS-y), złożone przez kandydatów.

Nabór na staże właśnie ruszył !

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa uprzejmie informuje, że rozpoczęła nabór do udziału w płatnych stażach realizowanych w ramach projektu „ Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”.

 Przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego zainteresowane przyjęciem na staż pracowników naukowych lub naukowo – dydaktycznych zapraszamy do rejestracji swojego zgłoszenia za pomocą platformy internetowej na stronie www.izbainnowacji.pl - patrz: zakładka "Strefa przedsiębiorcy".

 Równocześnie zapraszamy do rejestracji swojego zgłoszenia pracowników naukowych, naukowo dydaktycznych zainteresowanych odbyciem stażu w przedsiębiorstwie oraz pracowników firm chętnych do odbycia stażu na uczelniach lub jednostkach naukowych - patrz: zakładka "Strefa naukowca".

 Szczegółowe informacje o zasadach udziału w projekcie przedstawiono w regulaminie uczestnictwa w projekcie dostępnym w zakładce „pliki do pobrania” .

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.