Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 420

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 420

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Array to string conversion in /home/siph/ftp/libraries/joomla/registry/registry.php on line 326

Notice: Array to string conversion in /home/siph/ftp/libraries/joomla/registry/registry.php on line 326

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 420

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 420

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Array to string conversion in /home/siph/ftp/libraries/joomla/registry/registry.php on line 326

Notice: Array to string conversion in /home/siph/ftp/libraries/joomla/registry/registry.php on line 326

Notice: Array to string conversion in /home/siph/ftp/libraries/joomla/registry/registry.php on line 326

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 420

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Notice: Accessing static property JCache::$_handler as non static in /home/siph/ftp/libraries/joomla/cache/cache.php on line 422

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/siph/ftp/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 582

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/siph/ftp/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 584

Warning: Declaration of JDocumentRendererAtom::render() should be compatible with JDocumentRenderer::render($name, $params = NULL, $content = NULL) in /home/siph/ftp/libraries/joomla/document/feed/renderer/atom.php on line 25

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/siph/ftp/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 582

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/siph/ftp/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 584

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/siph/ftp/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 582

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/siph/ftp/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 584

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/siph/ftp/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 582

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/siph/ftp/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 584

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/siph/ftp/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 582

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/siph/ftp/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 584
http://izbainnowacji.pl/platnestaze 2019-01-17T21:09:10+01:00 Joomla! 1.7 - Open Source Content Management NOWA FORMA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU - TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE W MŚP - Kolejny nabór - wyłużony termin zgłoszeń 2014-04-17T08:24:00+02:00 2014-04-17T08:24:00+02:00 http://izbainnowacji.pl/platnestaze/85-nowa-forma-wspopracy-nauki-i-biznesu-tymczasowe-zatrudnienie-w-msp m_pawlowska M_Pawlowska@siph.com.pl <p>Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa –  w ramach realizacji edycji projektu pn. <strong>„Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu”,</strong> którego celem jest kojarzenie firm i pracowników nauki dla rozwiązywania problemów istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez firmy działalności, uruchamia nową formę współpracy nauki i biznesu - <strong>TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE Wysoko Wykwalifikowanego Personelu w MMŚP.</strong></p> <p>Wysoko Wykwalifikowany Personel w ramach tymczasowego zatrudnienia w MMŚP prowadzić będzie działalność w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji.</p> <p>Wysoko Wykwalifikowany Personel oznacza badaczy, inżynierów, projektantów, osoby odpowiedzialna za marketing, posiadające wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (do doświadczenia zawodowego można zaliczyć studia doktoranckie) oraz przez okres, co najmniej 2 lat poprzedzających oddelegowanie do MMŚP jest zatrudniony w jednostce naukowej lub dużym przedsiębiorstwie.</p> <p>Oddelegowania na czas trwania tymczasowego zatrudnienia może odbywać się na zasadzie:</p> <p>1. uzyskania urlopu bezpłatnego u dotychczasowego pracodawcy<br />    lub <br />2. wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy u dotychczasowego pracodawcy.</p> <p>Okres tymczasowego zatrudnienia wynosi do 8 m-cy. W każdym przypadku zakończenie umowy tymczasowego zatrudnienia musi nastąpić nie później niż do dnia 31.01.2015 r. Wynagrodzenie dla wysoko wykwalifikowanego personelu wypłacane jest przez SIPH na podstawie zawartej umowy cywilno – prawnej do 3 000 zł brutto miesięcznie i stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa przyjmującego na tymczasowe zatrudnienie.</p> <p><strong>Do udziału w projekcie zapraszamy: <br /><br /></strong></p> <ul> <li><strong>przedsiębiorców</strong> z województwa świętokrzyskiego nalężących do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych przyjęciem na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu,</li> <li><strong>badaczy, inżynierów, projektantów, osoby odpowiedzialne za marketing,</strong> zainteresowanych realizacją tymczasowego zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie województwa świętokrzyskiego.</li> </ul> <p> <span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Etapy Rekrutacji uczestników:</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: large;">UWAGA            UWAGA             UWAGA</span></strong></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>NABÓR ZAKOŃCZONO</strong></span> na uruchomienie tymczasowego zatrudnienia wysokowykwalifikowanego personelu w MŚP</p> <p><span style="color: #000000;"><strong>Etapy naboru:</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #ff0000;">czerwiec 2014 r.</span></strong> - składanie formularzy zgłoszeniowych wraz z Indywidualnym Planem Tymczasowego Zatrudnienia przez przedsiębiorców z woj. świętokrzyskiego oraz wysoko wykwalifikowany personel, którzy są zainteresowani podjęciem współpracy w obszarze badań, prowadzenia prac rozwojowych i innowacji.</p> <p><strong><span style="color: #ff0000;">czerwiec/lipiec 2014</span></strong> - ocena komisji, zawieranie umów</p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>lipiec 2014 - styczeń 2015</strong></span> realizacja prac w ramach zawartych umów tymczasowego zatrudnienia</p> <p><strong>_______________________________________________________________</strong><strong>_____________</strong></p> <p><strong>NABÓR - V/2014 - <span style="color: #ff0000;">ZAKOŃCZONY</span></strong></p> <p><strong>I etap - do dnia <span style="color: #ff0000;">16.05.2014r</span></strong><span style="color: #ff0000;">.</span>         –  składanie formularzy zgłoszeniowych wraz z Indywidualnym Planem Tymczasowego Zatrudnienia przez przedsiębiorców z woj. świętokrzyskiego oraz wysoko wykwalifikowany personel, którzy są zainteresowani podjęciem współpracy w obszarze badań, prowadzenia prac rozwojowych i innowacji.</p> <p><strong> II etap <span style="color: #ff0000;">maj 2014 r.</span></strong> - Komisja oceny</p> <p><strong> III etap <span style="color: #ff0000;">maj/czerwiec 2014 r.</span></strong> - zawieranie umów oraz rozpoczęcie prac w ramach tymczasowego zatrudnienia</p> <p>__________________________________________________________________________________________</p> <p>Wszelkie dodatkowe pytania można kierować do Biura Projektu:</p> <p>Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce<br />III piętro, tel. 41 368 02 78, w godzinach: 8:00 - 15:00</p> <p><strong>Osoba do kontaktu: </strong>Marta Pawłowska - Koordynator tymczasowego zatrudnienia <a href="mailto:%20%3cscript%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy71639%20=%20'm_pawlowska'%20+%20'@';%20addy71639%20=%20addy71639%20+%20'siph'%20+%20'.'%20+%20'com'%20+%20'.'%20+%20'pl';%20document.write('%3ca%20'%20+%20path%20+%20'''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy71639%20+%20''%3e');%20document.write(addy71639);%20document.write('%3c/a%3e');%20//--%3en%20%3c/script%3e%3cscript%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write('%3cspan%20style='display:%20none;'%3e');%20//--%3e%20%3c/script%3eTen%20adres%20pocztowy%20jest%20chroniony%20przed%20spamowaniem.%20Aby%20go%20zobaczyć,%20konieczne%20jest%20włączenie%20obsługi.%20%3cscript%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write('%3c/');%20document.write('span%3e');%20//--%3e%20%3c/script%3e"></a><span style="color: #0000ff;"><a href="mailto:m_pawlowska@siph.com"><span style="color: #0000ff;">m_pawlowska@siph.com.pl</span></a></span></p> <p><strong>______________________________________________________________________________</strong></p> <p><strong>NABÓR I/2014 - <span style="color: #000080;">ZAKOŃCZONY</span></strong></p> <p><strong>I etap do dnia 20.01.2014r</strong>.                               – składanie formularzy zgłoszeniowych <br /><br />formularze zgłoszeniowe składają przedsiębiorcy z woj. świętokrzyskiego zainteresowani współpracą oraz wysoko wykwalifikowany personel, którzy są zainteresowani nawiązaniem kontaktów za pośrednictwem SIPH</p> <p> <strong>II etap 20.01.2014r. - 15.02.2014r.</strong>                 - kojarzenie potencjalnych partnerów przez SIPH,<br /><br />w tym etapie rekrutacji następuje uzgadnianie warunków współpracy i opracowanie Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia (IPTZ)</p> <p> <strong>III etap do dnia <del>20.02.2014r.</del></strong>                  - składanie Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia<br /><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>Wydłużono termin III etapu do dnia 7 marca 2014 r.</strong></span></p> <p>przedsiebiocy wraz wysoko wykwalifikowanym personelem skłądają wspólnie opracowany Indywidualny Plan Tymczasowego Zatrudnienia, który podlega ocenie przez Komisję Oceniającą<strong>  (na tym etapie istniej również możliwość złożenia IPTZ przez przedsiębiorstwa i wysoko wykwalifikowany personel, którzy we własnym zakresie nawiązali współpracę)</strong></p> <p><strong> IV etap marzec 2014 r.</strong> - Komisja oceny</p> <p><strong>V etap marzec/ kwiecień 2014 r.</strong> - zawieranie umów i rozpoczęcie prac w ramach tymczasowego zatrudnienia</p> <p>Dokumentacja dostępna poniżej w załącznikach.</p> <p>Wszelkie dodatkowe pytania można kierować do Biura Projektu:</p> <p>Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce<br />III piętro, tel. 41 368 02 78, w godzinach: 8:00 - 15:00</p> <p><strong>Osoba do kontaktu: </strong>Marta Pawłowska - Koordynator tymczasowego zatrudnienia</p> <p>Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa –  w ramach realizacji edycji projektu pn. <strong>„Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu”,</strong> którego celem jest kojarzenie firm i pracowników nauki dla rozwiązywania problemów istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez firmy działalności, uruchamia nową formę współpracy nauki i biznesu - <strong>TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE Wysoko Wykwalifikowanego Personelu w MMŚP.</strong></p> <p>Wysoko Wykwalifikowany Personel w ramach tymczasowego zatrudnienia w MMŚP prowadzić będzie działalność w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji.</p> <p>Wysoko Wykwalifikowany Personel oznacza badaczy, inżynierów, projektantów, osoby odpowiedzialna za marketing, posiadające wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (do doświadczenia zawodowego można zaliczyć studia doktoranckie) oraz przez okres, co najmniej 2 lat poprzedzających oddelegowanie do MMŚP jest zatrudniony w jednostce naukowej lub dużym przedsiębiorstwie.</p> <p>Oddelegowania na czas trwania tymczasowego zatrudnienia może odbywać się na zasadzie:</p> <p>1. uzyskania urlopu bezpłatnego u dotychczasowego pracodawcy<br />    lub <br />2. wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy u dotychczasowego pracodawcy.</p> <p>Okres tymczasowego zatrudnienia wynosi do 8 m-cy. W każdym przypadku zakończenie umowy tymczasowego zatrudnienia musi nastąpić nie później niż do dnia 31.01.2015 r. Wynagrodzenie dla wysoko wykwalifikowanego personelu wypłacane jest przez SIPH na podstawie zawartej umowy cywilno – prawnej do 3 000 zł brutto miesięcznie i stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa przyjmującego na tymczasowe zatrudnienie.</p> <p><strong>Do udziału w projekcie zapraszamy: <br /><br /></strong></p> <ul> <li><strong>przedsiębiorców</strong> z województwa świętokrzyskiego nalężących do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych przyjęciem na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu,</li> <li><strong>badaczy, inżynierów, projektantów, osoby odpowiedzialne za marketing,</strong> zainteresowanych realizacją tymczasowego zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie województwa świętokrzyskiego.</li> </ul> <p> <span style="color: #0000ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Etapy Rekrutacji uczestników:</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: large;">UWAGA            UWAGA             UWAGA</span></strong></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>NABÓR ZAKOŃCZONO</strong></span> na uruchomienie tymczasowego zatrudnienia wysokowykwalifikowanego personelu w MŚP</p> <p><span style="color: #000000;"><strong>Etapy naboru:</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #ff0000;">czerwiec 2014 r.</span></strong> - składanie formularzy zgłoszeniowych wraz z Indywidualnym Planem Tymczasowego Zatrudnienia przez przedsiębiorców z woj. świętokrzyskiego oraz wysoko wykwalifikowany personel, którzy są zainteresowani podjęciem współpracy w obszarze badań, prowadzenia prac rozwojowych i innowacji.</p> <p><strong><span style="color: #ff0000;">czerwiec/lipiec 2014</span></strong> - ocena komisji, zawieranie umów</p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>lipiec 2014 - styczeń 2015</strong></span> realizacja prac w ramach zawartych umów tymczasowego zatrudnienia</p> <p><strong>_______________________________________________________________</strong><strong>_____________</strong></p> <p><strong>NABÓR - V/2014 - <span style="color: #ff0000;">ZAKOŃCZONY</span></strong></p> <p><strong>I etap - do dnia <span style="color: #ff0000;">16.05.2014r</span></strong><span style="color: #ff0000;">.</span>         –  składanie formularzy zgłoszeniowych wraz z Indywidualnym Planem Tymczasowego Zatrudnienia przez przedsiębiorców z woj. świętokrzyskiego oraz wysoko wykwalifikowany personel, którzy są zainteresowani podjęciem współpracy w obszarze badań, prowadzenia prac rozwojowych i innowacji.</p> <p><strong> II etap <span style="color: #ff0000;">maj 2014 r.</span></strong> - Komisja oceny</p> <p><strong> III etap <span style="color: #ff0000;">maj/czerwiec 2014 r.</span></strong> - zawieranie umów oraz rozpoczęcie prac w ramach tymczasowego zatrudnienia</p> <p>__________________________________________________________________________________________</p> <p>Wszelkie dodatkowe pytania można kierować do Biura Projektu:</p> <p>Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce<br />III piętro, tel. 41 368 02 78, w godzinach: 8:00 - 15:00</p> <p><strong>Osoba do kontaktu: </strong>Marta Pawłowska - Koordynator tymczasowego zatrudnienia <a href="mailto:%20%3cscript%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy71639%20=%20'm_pawlowska'%20+%20'@';%20addy71639%20=%20addy71639%20+%20'siph'%20+%20'.'%20+%20'com'%20+%20'.'%20+%20'pl';%20document.write('%3ca%20'%20+%20path%20+%20'''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy71639%20+%20''%3e');%20document.write(addy71639);%20document.write('%3c/a%3e');%20//--%3en%20%3c/script%3e%3cscript%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write('%3cspan%20style='display:%20none;'%3e');%20//--%3e%20%3c/script%3eTen%20adres%20pocztowy%20jest%20chroniony%20przed%20spamowaniem.%20Aby%20go%20zobaczyć,%20konieczne%20jest%20włączenie%20obsługi.%20%3cscript%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write('%3c/');%20document.write('span%3e');%20//--%3e%20%3c/script%3e"></a><span style="color: #0000ff;"><a href="mailto:m_pawlowska@siph.com"><span style="color: #0000ff;">m_pawlowska@siph.com.pl</span></a></span></p> <p><strong>______________________________________________________________________________</strong></p> <p><strong>NABÓR I/2014 - <span style="color: #000080;">ZAKOŃCZONY</span></strong></p> <p><strong>I etap do dnia 20.01.2014r</strong>.                               – składanie formularzy zgłoszeniowych <br /><br />formularze zgłoszeniowe składają przedsiębiorcy z woj. świętokrzyskiego zainteresowani współpracą oraz wysoko wykwalifikowany personel, którzy są zainteresowani nawiązaniem kontaktów za pośrednictwem SIPH</p> <p> <strong>II etap 20.01.2014r. - 15.02.2014r.</strong>                 - kojarzenie potencjalnych partnerów przez SIPH,<br /><br />w tym etapie rekrutacji następuje uzgadnianie warunków współpracy i opracowanie Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia (IPTZ)</p> <p> <strong>III etap do dnia <del>20.02.2014r.</del></strong>                  - składanie Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia<br /><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>Wydłużono termin III etapu do dnia 7 marca 2014 r.</strong></span></p> <p>przedsiebiocy wraz wysoko wykwalifikowanym personelem skłądają wspólnie opracowany Indywidualny Plan Tymczasowego Zatrudnienia, który podlega ocenie przez Komisję Oceniającą<strong>  (na tym etapie istniej również możliwość złożenia IPTZ przez przedsiębiorstwa i wysoko wykwalifikowany personel, którzy we własnym zakresie nawiązali współpracę)</strong></p> <p><strong> IV etap marzec 2014 r.</strong> - Komisja oceny</p> <p><strong>V etap marzec/ kwiecień 2014 r.</strong> - zawieranie umów i rozpoczęcie prac w ramach tymczasowego zatrudnienia</p> <p>Dokumentacja dostępna poniżej w załącznikach.</p> <p>Wszelkie dodatkowe pytania można kierować do Biura Projektu:</p> <p>Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce<br />III piętro, tel. 41 368 02 78, w godzinach: 8:00 - 15:00</p> <p><strong>Osoba do kontaktu: </strong>Marta Pawłowska - Koordynator tymczasowego zatrudnienia</p> ŚWIĘTOKRZYSKI TRANSFER WIEDZY 2013 - Ogłoszenie Naboru - staże na Politechnice Świętokrzyskiej 2013-06-12T11:37:45+02:00 2013-06-12T11:37:45+02:00 http://izbainnowacji.pl/platnestaze/69-swietokrzyski-transfer-wiedzy-2013-ogloszenie-naboru-staze-na-politechnice-swietokrzyskiej m_pawlowska M_Pawlowska@siph.com.pl <p><span style="color: #008000; font-size: large;"><strong>STAŻE PRACOWNIKÓW FIRM NA POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ - <span style="color: #ff0000;">NABÓR ZAKOŃCZONY XII 2013 r.</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;">Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, jako Lider Projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” wraz z Politechniką Świętokrzyską Partnerem Projektu ogłasza nabór chętnych do udziału w praktycznych stażach na Politechnice Świętokrzyskiej.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> <strong>I Nabór zgłoszeń </strong> - 3 staże na Politechnice Świętokrzyskiej - <span style="color: #008000;">nabór rozstrzygnięty, wyniki podanow w załącznikach</span></span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;">Składanie formularzy zgłoszeniowych</span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">do  30.06. 2013 r.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;">Potwierdzenie możliwości realizacji stażu i ustalenie osoby opiekuna (przez PŚk) oraz złożenie wstępnej wersji IPS (przez kandydata)</span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">do 21.07. 2013 r. <span style="color: #ff0000;">zmiana terminu </span><br /><strong><span style="color: #ff0000;">do 25.07.2013 r.</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;"><br />Komisja Oceny</span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br />31.07.2013 r.</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;">Złożenie ostatecznej wersji IPS (opracowanej wspólnie z opiekunem) i zawieranie umów stażowych</span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">I połowa </span><br /><span style="font-size: small;">września 2013 r.</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;">Rozpoczęcie realizacji staży</span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">15.09.2013 r.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size: small;"> <strong>II Nabór zgłoszeń  </strong>- 4 staże na Politechnice Świętokrzyskiej - <span style="color: #008000;"><span style="color: #ff0000;">nabór zakończono</span>, zmiana regulaminu i załączników - wrzesień 2013 r.</span></span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;">Składanie formularzy zgłoszeniowych</span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">do  4.11.2013 r.</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;">Potwierdzenie możliwości realizacji stażu i ustalenie osoby opiekuna (przez PŚk) oraz złożenie wstępnej wersji IPS (przez kandydata)</span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">do 25.11.2013 r.</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;"><br />Komisja Oceny - <span style="color: #ff0000;">wyniki komisji w załacznikach</span></span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br />10.12.2013 r.</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;">Złożenie ostatecznej wersji IPS (opracowanej wspólnie z opiekunem) i zawieranie umów stażowych</span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">Styczeń 2014 r.</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;">Rozpoczęcie realizacji staży</span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">15.02.2014 r.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size: small;">Osoby zainteresowane udziałem w stażach na Politechnice Świętokrzyskiej proszone są o zapoznanie się z dokumentami umieszczonymi poniżej. Rejestracji zgłoszenia mozna dokonać poprzez zakładkę <span style="font-family: arial black,avant garde;"><strong><span style="color: #008000;"><em><a href="http://izbainnowacji.pl/strefaprzedsiebiorcy"><span style="color: #008000;">Strefa przedsiebiorcy</span></a></em></span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Miejsce składania zgłoszeń:</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa<br /></strong>ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce</span><br /><span style="font-size: small;">III piętro, tel. 41 368 02 78</span><br /><span style="font-size: small;">w godzinach: 8:00 - 15:00</span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Politechnika Świętokrzyska<br /></strong>Aleja Tysiąclecia PP 1, 25-314 Kielce</span><br /><span style="font-size: small;">Budynek A, pok. 18 C</span><br /><span style="font-size: small;">Dział Współpracy z Podmiotami </span><span style="font-size: small;">Gospodarczymi <br />i Innowacyjnej Gospodarki</span><br /><span style="font-size: small;">tel. 41 34 24 319</span><br /><span style="font-size: small;">w godzinach: 8.00 – 15:00</span></p> <p><span style="font-size: small;"> <strong>Osoby do kontaktu:</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa</span></p> <ul> <li><span style="font-size: small;">Marta Pawłowska <a href="mailto:m_pawlowska@siph.com.pl">m_pawlowska@siph.com.pl</a></span> </li> <li><span style="font-size: small;">Emilia Sutowicz <a href="mailto:e_sutowicz@siph.com.pl">e_sutowicz@siph.com.pl</a></span></li> </ul> <p><span style="font-size: small;"> Politechnika Świętokrzyska</span></p> <ul> <li><span style="font-size: small;"> Agnieszka Wszędybył<strong> <a href="mailto:a.wszedybyl@tu.kielce.pl">a.wszedybyl@tu.kielce.pl</a></strong></span></li> </ul> <p><span style="color: #008000; font-size: large;"><strong>STAŻE PRACOWNIKÓW FIRM NA POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ - <span style="color: #ff0000;">NABÓR ZAKOŃCZONY XII 2013 r.</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;">Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, jako Lider Projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” wraz z Politechniką Świętokrzyską Partnerem Projektu ogłasza nabór chętnych do udziału w praktycznych stażach na Politechnice Świętokrzyskiej.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> <strong>I Nabór zgłoszeń </strong> - 3 staże na Politechnice Świętokrzyskiej - <span style="color: #008000;">nabór rozstrzygnięty, wyniki podanow w załącznikach</span></span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;">Składanie formularzy zgłoszeniowych</span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">do  30.06. 2013 r.</span></p> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;">Potwierdzenie możliwości realizacji stażu i ustalenie osoby opiekuna (przez PŚk) oraz złożenie wstępnej wersji IPS (przez kandydata)</span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">do 21.07. 2013 r. <span style="color: #ff0000;">zmiana terminu </span><br /><strong><span style="color: #ff0000;">do 25.07.2013 r.</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;"><br />Komisja Oceny</span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br />31.07.2013 r.</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;">Złożenie ostatecznej wersji IPS (opracowanej wspólnie z opiekunem) i zawieranie umów stażowych</span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">I połowa </span><br /><span style="font-size: small;">września 2013 r.</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;">Rozpoczęcie realizacji staży</span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">15.09.2013 r.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size: small;"> <strong>II Nabór zgłoszeń  </strong>- 4 staże na Politechnice Świętokrzyskiej - <span style="color: #008000;"><span style="color: #ff0000;">nabór zakończono</span>, zmiana regulaminu i załączników - wrzesień 2013 r.</span></span></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;">Składanie formularzy zgłoszeniowych</span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">do  4.11.2013 r.</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;">Potwierdzenie możliwości realizacji stażu i ustalenie osoby opiekuna (przez PŚk) oraz złożenie wstępnej wersji IPS (przez kandydata)</span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p><span style="font-size: small;"> </span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">do 25.11.2013 r.</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;"><br />Komisja Oceny - <span style="color: #ff0000;">wyniki komisji w załacznikach</span></span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><br />10.12.2013 r.</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;">Złożenie ostatecznej wersji IPS (opracowanej wspólnie z opiekunem) i zawieranie umów stażowych</span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">Styczeń 2014 r.</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p><span style="font-size: small;">Rozpoczęcie realizacji staży</span></p> </td> <td valign="top" width="132"> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;">15.02.2014 r.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-size: small;">Osoby zainteresowane udziałem w stażach na Politechnice Świętokrzyskiej proszone są o zapoznanie się z dokumentami umieszczonymi poniżej. Rejestracji zgłoszenia mozna dokonać poprzez zakładkę <span style="font-family: arial black,avant garde;"><strong><span style="color: #008000;"><em><a href="http://izbainnowacji.pl/strefaprzedsiebiorcy"><span style="color: #008000;">Strefa przedsiebiorcy</span></a></em></span></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Miejsce składania zgłoszeń:</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa<br /></strong>ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce</span><br /><span style="font-size: small;">III piętro, tel. 41 368 02 78</span><br /><span style="font-size: small;">w godzinach: 8:00 - 15:00</span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong>Politechnika Świętokrzyska<br /></strong>Aleja Tysiąclecia PP 1, 25-314 Kielce</span><br /><span style="font-size: small;">Budynek A, pok. 18 C</span><br /><span style="font-size: small;">Dział Współpracy z Podmiotami </span><span style="font-size: small;">Gospodarczymi <br />i Innowacyjnej Gospodarki</span><br /><span style="font-size: small;">tel. 41 34 24 319</span><br /><span style="font-size: small;">w godzinach: 8.00 – 15:00</span></p> <p><span style="font-size: small;"> <strong>Osoby do kontaktu:</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"> Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa</span></p> <ul> <li><span style="font-size: small;">Marta Pawłowska <a href="mailto:m_pawlowska@siph.com.pl">m_pawlowska@siph.com.pl</a></span> </li> <li><span style="font-size: small;">Emilia Sutowicz <a href="mailto:e_sutowicz@siph.com.pl">e_sutowicz@siph.com.pl</a></span></li> </ul> <p><span style="font-size: small;"> Politechnika Świętokrzyska</span></p> <ul> <li><span style="font-size: small;"> Agnieszka Wszędybył<strong> <a href="mailto:a.wszedybyl@tu.kielce.pl">a.wszedybyl@tu.kielce.pl</a></strong></span></li> </ul> Świętokrzyski Transfer Wiedzy 2013 - Ogłoszenie Naboru na staże w firmach 2013-06-11T08:23:02+02:00 2013-06-11T08:23:02+02:00 http://izbainnowacji.pl/platnestaze/65-swietokrzyski-transfer-wiedzy-2013-ogloszenie-naboru m_pawlowska M_Pawlowska@siph.com.pl <p><strong><span style="color: #339966; font-size: large;">STAŻE NAUKOWCÓW W ŚWIĘTOKRZYSKICH FIRMACH -<span style="color: #ff0000;"> NABÓR ZAKOŃCZONY XII 2013 r.</span></span></strong></p> <p>Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, jako Lider Projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” wraz z Politechniką Świętokrzyską Partnerem Projektu ogłasza nabór chętnych do udziału w praktycznych stażach w przedsiębiorstwach oraz na Politechnice Świętokrzyskiej.<br /><br /><strong>I Nabór zgłoszeń - </strong>10 staży w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego - <span style="color: #339966;">nabór roztrzygnięty, wyniki podano w załącznikach </span></p> <p>Składanie formularzy zgłoszeniowych            do 24.06.2013 r.<br />Składanie Indywidualnego Planu Stażu         do 10.07.2013 r. <span style="color: #ff0000;">zakończono przyjmowanie zgłoszeń do I Naboru</span><br />Komisja oceny                                              15.07.2013 r.<br />Zawieranie umów stażowych                        sierpień 2013 r.<br />Rozpoczęcie realizacji staży                          wrzesień 2013 r.</p> <p><strong>II Nabór zgłoszeń - </strong>10 staży w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego  - <strong><span style="color: #5da25e;">NABÓR  ZAKOŃCZONO</span><span style="color: #5da25e;"> - zmiana załączników do regulaminu - wrzesień 2013      </span></strong></p> <p>Składanie formularzy zgłoszeniowych              do 02.11.2013 r.<br />Składanie Indywidualnego Planu Stażu           do 25.11.2013 r.<br />Komisja oceny                                               10.12.2013 r. - <span style="color: #ff0000;">wyniki komisji w załącznikach</span><br />Zawierania umów stażowych              grudzień 2013 – styczeń 2014 r.<br />Rozpoczęcie realizacji staży                          styczeń 2014 r.</p> <p>Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zapoznanie się z dokumentami umieszczonymi poniżej. Rejestracji zgłoszenia przedsiebiorcy mogą dokonać poprzez zakładkę <span style="font-family: arial black,avant garde; color: #008000;"><em><strong><a href="http://izbainnowacji.pl/strefaprzedsiebiorcy"><span style="color: #008000;">Strefa przedsiebiorcy</span></a></strong></em></span>, a zainteresowani naukowcy poprzez zakładkę<span style="font-family: arial black,avant garde; color: #008000;"><strong> <em><a href="http://izbainnowacji.pl/strefanaukowca"><span style="color: #008000;">Strefa naukowca</span></a></em></strong></span>.</p> <p><strong>Staże w przedsiębiorstwach</strong></p> <p>Regulamin staże SIPH<br />Formularz zgłoszeniowy pracownika naukowego- staże SIPH<br />Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa przyjmujacego na staż -staże SIPH<br />Indywidualny Plan Stażu SIPH<br />Karta oceny IPS SIPH</p> <p><strong>Miejsce składania zgłoszeń</strong>:</p> <p>osobiście lub drogą pocztową:</p> <p>Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa<br />ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce<br />III pietro, tel. 41 368 02 78<br />w godzinach: 8:00 - 15:00</p> <p>w postaci scanu na adres e-mailowy <a href="mailto:info@izbainnowacji.pl">info@izbainnowacji.pl</a></p> <p><strong>Osoby do kontaktu:</strong><br />Marta Pawłowska <a href="mailto:m_pawlowska@siph.com.pl">m_pawlowska@siph.com.pl</a><br />Emilia Sutowicz <a href="mailto:e_sutowicz@siph.com.pl">e_sutowicz@siph.com.pl</a></p> <p><strong><span style="color: #339966; font-size: large;">STAŻE NAUKOWCÓW W ŚWIĘTOKRZYSKICH FIRMACH -<span style="color: #ff0000;"> NABÓR ZAKOŃCZONY XII 2013 r.</span></span></strong></p> <p>Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, jako Lider Projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” wraz z Politechniką Świętokrzyską Partnerem Projektu ogłasza nabór chętnych do udziału w praktycznych stażach w przedsiębiorstwach oraz na Politechnice Świętokrzyskiej.<br /><br /><strong>I Nabór zgłoszeń - </strong>10 staży w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego - <span style="color: #339966;">nabór roztrzygnięty, wyniki podano w załącznikach </span></p> <p>Składanie formularzy zgłoszeniowych            do 24.06.2013 r.<br />Składanie Indywidualnego Planu Stażu         do 10.07.2013 r. <span style="color: #ff0000;">zakończono przyjmowanie zgłoszeń do I Naboru</span><br />Komisja oceny                                              15.07.2013 r.<br />Zawieranie umów stażowych                        sierpień 2013 r.<br />Rozpoczęcie realizacji staży                          wrzesień 2013 r.</p> <p><strong>II Nabór zgłoszeń - </strong>10 staży w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego  - <strong><span style="color: #5da25e;">NABÓR  ZAKOŃCZONO</span><span style="color: #5da25e;"> - zmiana załączników do regulaminu - wrzesień 2013      </span></strong></p> <p>Składanie formularzy zgłoszeniowych              do 02.11.2013 r.<br />Składanie Indywidualnego Planu Stażu           do 25.11.2013 r.<br />Komisja oceny                                               10.12.2013 r. - <span style="color: #ff0000;">wyniki komisji w załącznikach</span><br />Zawierania umów stażowych              grudzień 2013 – styczeń 2014 r.<br />Rozpoczęcie realizacji staży                          styczeń 2014 r.</p> <p>Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zapoznanie się z dokumentami umieszczonymi poniżej. Rejestracji zgłoszenia przedsiebiorcy mogą dokonać poprzez zakładkę <span style="font-family: arial black,avant garde; color: #008000;"><em><strong><a href="http://izbainnowacji.pl/strefaprzedsiebiorcy"><span style="color: #008000;">Strefa przedsiebiorcy</span></a></strong></em></span>, a zainteresowani naukowcy poprzez zakładkę<span style="font-family: arial black,avant garde; color: #008000;"><strong> <em><a href="http://izbainnowacji.pl/strefanaukowca"><span style="color: #008000;">Strefa naukowca</span></a></em></strong></span>.</p> <p><strong>Staże w przedsiębiorstwach</strong></p> <p>Regulamin staże SIPH<br />Formularz zgłoszeniowy pracownika naukowego- staże SIPH<br />Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa przyjmujacego na staż -staże SIPH<br />Indywidualny Plan Stażu SIPH<br />Karta oceny IPS SIPH</p> <p><strong>Miejsce składania zgłoszeń</strong>:</p> <p>osobiście lub drogą pocztową:</p> <p>Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa<br />ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce<br />III pietro, tel. 41 368 02 78<br />w godzinach: 8:00 - 15:00</p> <p>w postaci scanu na adres e-mailowy <a href="mailto:info@izbainnowacji.pl">info@izbainnowacji.pl</a></p> <p><strong>Osoby do kontaktu:</strong><br />Marta Pawłowska <a href="mailto:m_pawlowska@siph.com.pl">m_pawlowska@siph.com.pl</a><br />Emilia Sutowicz <a href="mailto:e_sutowicz@siph.com.pl">e_sutowicz@siph.com.pl</a></p> Staże w Jednostkach Naukowych 2013-04-12T08:19:25+02:00 2013-04-12T08:19:25+02:00 http://izbainnowacji.pl/platnestaze/58-staze-w-jednostkach-naukowych m_pawlowska M_Pawlowska@siph.com.pl <p>Przypominamy, że istnieje jeszcze możliwość realizacji stażu pracownika przedsiebiorstwa w jednostce naukowej/ uczelni w ramach realizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo - Handlową projektu pn." Świetokrzyski Transfer Wiedzy - wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki". <br /><br />W zakładce "Dokumentacja-pliki" znajdziecie Państwo krótką informację, jak ubiegać się o płatny staż w ramach naszego projektu.</p> <p>Zapraszamy</p> <p>Przypominamy, że istnieje jeszcze możliwość realizacji stażu pracownika przedsiebiorstwa w jednostce naukowej/ uczelni w ramach realizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo - Handlową projektu pn." Świetokrzyski Transfer Wiedzy - wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki". <br /><br />W zakładce "Dokumentacja-pliki" znajdziecie Państwo krótką informację, jak ubiegać się o płatny staż w ramach naszego projektu.</p> <p>Zapraszamy</p> Zarządzanie własnością intelektualną w praktyce - ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU 2012-06-13T09:21:56+02:00 2012-06-13T09:21:56+02:00 http://izbainnowacji.pl/platnestaze/50-zarzadzanie-wlasnoscia-intelektualna-w-praktyce-zaproszenie-do-udzialu-w-szkoleniu i_blonska i_blonska@siph.com.pl <p>Szanowni Państwo,</p> <p> Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza do udziału w szkoleniu<strong> </strong>realizowanym<br />w ramach projektu pn.:<em> „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”.</em></p> <p align="center"><span style="color: #000080; font-size: medium;"><strong><em>Szkolenie praktyczne</em></strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #000080; font-size: medium;"><strong><em>Zarządzanie własnością intelektualną w praktyce</em></strong></span></p> <p align="center"> Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego, a także pracowników naukowych oraz pracowników naukowo – dydaktycznych uczestniczących bądź zainteresowanych udziałem w płatnych stażach realizowanych w ramach ww. projektu.</p> <p> Szkolenie z zakresu zarządzania własnością intelektualną jest obowiązkowym komponentem kompleksowego wsparcia pracowników naukowych oraz przedsiębiorstw w ramach realizowanego projektu.</p> <p align="center"><strong>Szkolenie odbędzie się  19-20-27 czerwca 2012r. </strong></p> <p align="center"><strong>w Kielcach – Hotel IBIS ul. Warszawska 19</strong></p> <p> Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie do dnia 14.06.2012 r. formularza zgłoszeniowego na nr <strong>fax 41/ 368 02 78</strong> lub pocztą elektroniczną na adres <a href="mailto:m_pawlowska@siph.com.pl"><strong>m_pawlowska@siph.com.pl</strong></a>. Udział w szkoleniu jest <strong>bezpłatny</strong>. Ramowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania <strong>w zakładce "Dokumentacja - pliki".</strong> Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu - SIPH Kielce, ul. Sienkiewicza 53 III p. tel. 41/368-02-78</p> <p>Szanowni Państwo,</p> <p> Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza do udziału w szkoleniu<strong> </strong>realizowanym<br />w ramach projektu pn.:<em> „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”.</em></p> <p align="center"><span style="color: #000080; font-size: medium;"><strong><em>Szkolenie praktyczne</em></strong></span></p> <p align="center"><span style="color: #000080; font-size: medium;"><strong><em>Zarządzanie własnością intelektualną w praktyce</em></strong></span></p> <p align="center"> Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego, a także pracowników naukowych oraz pracowników naukowo – dydaktycznych uczestniczących bądź zainteresowanych udziałem w płatnych stażach realizowanych w ramach ww. projektu.</p> <p> Szkolenie z zakresu zarządzania własnością intelektualną jest obowiązkowym komponentem kompleksowego wsparcia pracowników naukowych oraz przedsiębiorstw w ramach realizowanego projektu.</p> <p align="center"><strong>Szkolenie odbędzie się  19-20-27 czerwca 2012r. </strong></p> <p align="center"><strong>w Kielcach – Hotel IBIS ul. Warszawska 19</strong></p> <p> Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie do dnia 14.06.2012 r. formularza zgłoszeniowego na nr <strong>fax 41/ 368 02 78</strong> lub pocztą elektroniczną na adres <a href="mailto:m_pawlowska@siph.com.pl"><strong>m_pawlowska@siph.com.pl</strong></a>. Udział w szkoleniu jest <strong>bezpłatny</strong>. Ramowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania <strong>w zakładce "Dokumentacja - pliki".</strong> Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu - SIPH Kielce, ul. Sienkiewicza 53 III p. tel. 41/368-02-78</p> Wyniki Komisji kwalifikacyjnej z dn. 15 maja 2012 r. dot. przyznania płatnych staży 2012-05-22T11:45:30+02:00 2012-05-22T11:45:30+02:00 http://izbainnowacji.pl/platnestaze/48-wyniki-komisji-kwalifikacyjnej-z-dn-15-maja-2012-r-dot-przyznania-platnych-stazy i_blonska i_blonska@siph.com.pl <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa niniejszym uprzejmie informuje o wynikach Komisji Kwalifikacyjnej obradującej w dn. 15 maja 2012r. dot. przyznania płatnych staży. Szczegóły w zakładce Dokumentacja - pliki.</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa niniejszym uprzejmie informuje o wynikach Komisji Kwalifikacyjnej obradującej w dn. 15 maja 2012r. dot. przyznania płatnych staży. Szczegóły w zakładce Dokumentacja - pliki.</span></p> JAK UBIEGAĆ SIĘ O PŁATNY STAŻ W KILKU KROKACH 2012-04-10T12:17:37+02:00 2012-04-10T12:17:37+02:00 http://izbainnowacji.pl/platnestaze/45-jak-ubiegac-sie-o-platny-staz-w-kilku-krokach i_blonska i_blonska@siph.com.pl <p>Szanowni Państwo,</p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">Zachęcamy do składania Indywidualnych Planów Staży (IPS) w terminie do <span style="color: #ff0000;"><strong>10 maja 2012r</strong></span>. To nasze ostatnie "rozdanie" !</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">W zakładce "Dokumentacja-pliki" znajdziecie Państwo krótką informację n/t, jak ubiegać się o płatny staż w ramach naszego projektu.</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">Nie przegapcie tej szansy !</span></p> <p>Szanowni Państwo,</p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">Zachęcamy do składania Indywidualnych Planów Staży (IPS) w terminie do <span style="color: #ff0000;"><strong>10 maja 2012r</strong></span>. To nasze ostatnie "rozdanie" !</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">W zakładce "Dokumentacja-pliki" znajdziecie Państwo krótką informację n/t, jak ubiegać się o płatny staż w ramach naszego projektu.</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">Nie przegapcie tej szansy !</span></p> OSTATNIE POSIEDZENIE KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DOT. PRZYZNAWANIA PŁATNYCH STAŻY 2012-03-23T13:35:04+01:00 2012-03-23T13:35:04+01:00 http://izbainnowacji.pl/platnestaze/44-ostatnie-posiedzenie-komisji-kwalifikacyjnej-dot-przyznawania-platnych-stazy m_marcisz m_marcisz@siph.com.pl <p>Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa uprzejmie informuje, że ostatnie posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej dot. przyznawania płatnych staży odbędzie się w dn. <span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><strong>15 maja 2012 r</strong>.</span></p> <p>W związku z powyższym zgłoszenia na staże będą przyjmowane w Biurze Projektu,</p> <p>Kielce ul. Sienkiewicza 53 w terminie do dn. <span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>10 maja 2012 r</strong>.</span></span> do godz. 15:00.</p> <p> W ramach zgłoszenia należy złożyć:</p> <p>- Indywidualny Plan Stażu (IPS)</p> <p>- życiorys zawodowy pracownika naukowego/pracownika przedsiębiorcy, uwzględniający informację o dorobku       naukowym/zawodowym</p> <p>- zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające pracę na uczelni jako pracownik naukowy   <br />  lub naukowo-dydaktyczny wraz z podaniem stanowiska - zgodnie z zapisem paragrafu 5  <br />  pkt. 1.1  umowy stażowej</p> <p>- wypis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej podpisane za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę</p> <p>Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa uprzejmie informuje, że ostatnie posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej dot. przyznawania płatnych staży odbędzie się w dn. <span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><strong>15 maja 2012 r</strong>.</span></p> <p>W związku z powyższym zgłoszenia na staże będą przyjmowane w Biurze Projektu,</p> <p>Kielce ul. Sienkiewicza 53 w terminie do dn. <span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>10 maja 2012 r</strong>.</span></span> do godz. 15:00.</p> <p> W ramach zgłoszenia należy złożyć:</p> <p>- Indywidualny Plan Stażu (IPS)</p> <p>- życiorys zawodowy pracownika naukowego/pracownika przedsiębiorcy, uwzględniający informację o dorobku       naukowym/zawodowym</p> <p>- zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające pracę na uczelni jako pracownik naukowy   <br />  lub naukowo-dydaktyczny wraz z podaniem stanowiska - zgodnie z zapisem paragrafu 5  <br />  pkt. 1.1  umowy stażowej</p> <p>- wypis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej podpisane za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę</p> Wyniki Komisji Kwalifikacyjnej z dn. 05-12 marca 2012r. dot. przyznania płatnych staży 2012-03-15T13:29:18+01:00 2012-03-15T13:29:18+01:00 http://izbainnowacji.pl/platnestaze/42-wyniki-komisji-kwalifikacyjnej-z-dn-05-12-marca-2012r-dot-przyznania-platnych-stazy m_marcisz m_marcisz@siph.com.pl <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa niniejszym uprzejmie informuje o wynikach Komisji Kwalifikacyjnej obradującej w dn. 05-12 03 2012r. dot. przyznania płatnych staży. <a href="http://www.izbainnowacji.pl/" title="Powered by Text-Enhance">Szczegóły</a> w zakładce Dokumentacja - pliki.</span></p> <p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa niniejszym uprzejmie informuje o wynikach Komisji Kwalifikacyjnej obradującej w dn. 05-12 03 2012r. dot. przyznania płatnych staży. <a href="http://www.izbainnowacji.pl/" title="Powered by Text-Enhance">Szczegóły</a> w zakładce Dokumentacja - pliki.</span></p>