Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Staropolska Izba Przemysowo- Handlowa ? w ramach realizacjiedycji projektu pn. ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? biznes dla nauki ? nauka dla biznesu?, ktrego celem jest kojarzenie firm i pracownikw nauki dla rozwizywania problemw istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez firmy dziaalnoci, uruchamia now form wsppracy nauki i biznesu -TYMCZASOWE ZATRUDNIENIEWysoko Wykwalifikowanego Personelu w MMP.

Wysoko Wykwalifikowany Personel w ramach tymczasowego zatrudnienia w MMP prowadzi bdzie dziaalno w obszarze bada naukowych, prac rozwojowych i innowacji.

Wysoko Wykwalifikowany Personel oznacza badaczy, inynierw, projektantw, osoby odpowiedzialna za marketing, posiadajce wysze wyksztacenie i co najmniej 5-letnie dowiadczenie zawodowe (do dowiadczenia zawodowego mona zaliczy studia doktoranckie) oraz przez okres, co najmniej 2 lat poprzedzajcych oddelegowanie do MMP jest zatrudniony w jednostce naukowej lub duym przedsibiorstwie.

Oddelegowania na czas trwania tymczasowego zatrudnienia moe odbywa si na zasadzie:

1. uzyskania urlopu bezpatnego u dotychczasowego pracodawcy
lub
2. wykonywania pracy w niepenym wymiarze czasu pracy u dotychczasowego pracodawcy.

Okres tymczasowego zatrudnienia wynosi do 8 m-cy. W kadym przypadku zakoczenie umowy tymczasowego zatrudnienia musi nastpi nie pniej ni do dnia 31.01.2015 r. Wynagrodzenie dla wysoko wykwalifikowanego personelu wypacane jest przez SIPH na podstawie zawartej umowy cywilno ? prawnej do 3000 z brutto miesicznie i stanowi pomoc de minimis dla przedsibiorstwa przyjmujcego na tymczasowe zatrudnienie.

Do udziau w projekcie zapraszamy:

  • przedsibiorcw z wojewdztwa witokrzyskiego nal꿱cych do sektora mikro, maych lub rednich przedsibiorstw, zainteresowanych przyjciem na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu,
  • badaczy, inynierw, projektantw, osoby odpowiedzialne za marketing, zainteresowanych realizacj tymczasowego zatrudnienia w przedsibiorstwie na terenie wojewdztwa witokrzyskiego.

Etapy Rekrutacji uczestnikw:

UWAGA UWAGA UWAGA

NABR ZAKOCZONOna uruchomienie tymczasowego zatrudnienia wysokowykwalifikowanego personelu w MP

Etapy naboru:

czerwiec 2014 r. - skadanie formularzy zgoszeniowych wraz z Indywidualnym Planem Tymczasowego Zatrudnienia przez przedsibiorcw z woj. witokrzyskiego oraz wysoko wykwalifikowany personel, ktrzy s zainteresowani podjciem wsppracy w obszarze bada, prowadzenia prac rozwojowych i innowacji.

czerwiec/lipiec 2014 - ocena komisji, zawieranie umw

lipiec 2014 - stycze 2015 realizacja prac w ramach zawartych umwtymczasowego zatrudnienia

____________________________________________________________________________

NABR - V/2014 - ZAKOCZONY

I etap - do dnia 16.05.2014r. ? skadanie formularzy zgoszeniowych wraz z Indywidualnym Planem Tymczasowego Zatrudnienia przez przedsibiorcw z woj. witokrzyskiego oraz wysoko wykwalifikowany personel, ktrzy s zainteresowani podjciem wsppracy w obszarze bada, prowadzenia prac rozwojowych i innowacji.

II etap maj 2014 r. - Komisja oceny

III etap maj/czerwiec 2014 r. - zawieranie umw oraz rozpoczcie prac w ramach tymczasowego zatrudnienia

__________________________________________________________________________________________

Wszelkie dodatkowe pytania mona kierowa do Biura Projektu:

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
III pitro, tel. 41 368 02 78, w godzinach: 8:00 - 15:00

Osoba do kontaktu: Marta Pawowska - Koordynator tymczasowego zatrudnienia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

______________________________________________________________________________

NABR I/2014 - ZAKOCZONY

I etap do dnia 20.01.2014r. ? skadanie formularzy zgoszeniowych

formularze zgoszeniowe skadaj przedsibiorcy z woj. witokrzyskiego zainteresowani wspprac oraz wysoko wykwalifikowany personel,ktrzy s zainteresowani nawizaniem kontaktw za porednictwem SIPH

II etap 20.01.2014r. - 15.02.2014r. - kojarzenie potencjalnych partnerw przez SIPH,

w tym etapie rekrutacji nastpuje uzgadnianie warunkw wsppracy i opracowanie Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia (IPTZ)

III etap do dnia 20.02.2014r. - skadanie Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia

Wyduono termin III etapu do dnia 7 marca 2014 r.

przedsiebiocy wraz wysoko wykwalifikowanym personelemskdajwsplnie opracowany Indywidualny Plan Tymczasowego Zatrudnienia, ktry podlega ocenie przez Komisj Oceniajc (na tym etapie istniej rwnie moliwo zoenia IPTZ przez przedsibiorstwa i wysoko wykwalifikowany personel, ktrzy we wasnym zakresie nawizali wspprac)

IV etap marzec 2014 r. - Komisja oceny

V etap marzec/ kwiecie 2014 r. - zawieranie umw i rozpoczcie prac w ramach tymczasowego zatrudnienia

Dokumentacja dostpnaponiej w zacznikach.

Wszelkie dodatkowe pytania mona kierowa do Biura Projektu:

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
III pitro, tel. 41 368 02 78, w godzinach: 8:00 - 15:00

Osoba do kontaktu: Marta Pawowska - Koordynator tymczasowego zatrudnienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.