Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

STAE NAUKOWCW W WITOKRZYSKICH FIRMACH - NABR ZAKOCZONY XII 2013 r.

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa, jako Lider Projektu ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? biznes dla nauki ? nauka dla biznesu? wraz z Politechnik witokrzysk Partnerem Projektu ogasza nabr chtnych do udziau w praktycznych staach w przedsibiorstwach oraz na Politechnice witokrzyskiej.

I Nabr zgosze - 10 stay w przedsibiorstwach wojewdztwa witokrzyskiego - nabr roztrzygnity, wyniki podano w zacznikach

Skadanie formularzy zgoszeniowych do 24.06.2013 r.
Skadanie Indywidualnego Planu Staudo 10.07.2013 r. zakoczono przyjmowanie zgosze do I Naboru
Komisja oceny15.07.2013 r.
Zawieranie umw staowych sierpie 2013 r.
Rozpoczcie realizacji stay wrzesie 2013 r.

II Nabr zgosze - 10 stay w przedsibiorstwachwojewdztwa witokrzyskiego-NABRZAKOCZONO- zmiana zacznikw do regulaminu - wrzesie 2013

Skadanie formularzy zgoszeniowych do 02.11.2013 r.
Skadanie Indywidualnego Planu Stau do 25.11.2013 r.
Komisja oceny 10.12.2013 r. - wyniki komisji w zacznikach
Zawierania umw staowychgrudzie 2013 ? stycze 2014 r.
Rozpoczcie realizacji stay stycze 2014 r.

Osoby zainteresowane udziaem proszone s o zapoznanie si z dokumentami umieszczonymi poniej. Rejestracji zgoszenia przedsiebiorcy mog dokona poprzez zakadk Strefa przedsiebiorcy, a zainteresowani naukowcy poprzez zakadk Strefa naukowca.

Stae w przedsibiorstwach

Regulamin stae SIPH
Formularz zgoszeniowy pracownika naukowego- stae SIPH
Formularz zgoszeniowy przedsibiorstwa przyjmujacego na sta -stae SIPH
Indywidualny Plan Stau SIPH
Karta oceny IPS SIPH

Miejsce skadania zgosze:

osobicie lub drog pocztow:

Staropolska Izba Przemysowo - Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
III pietro, tel. 41 368 02 78
w godzinach: 8:00 - 15:00

w postaci scanu na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Osoby do kontaktu:
Marta Pawowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Emilia Sutowicz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.