Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Przypominamy, e istnieje jeszcze moliwo realizacji stau pracownika przedsiebiorstwa w jednostce naukowej/ uczelni w ramach realizowanego przez Staropolsk Izb Przemysowo - Handlow projektu pn." wietokrzyski Transfer Wiedzy - wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki".

W zakadce "Dokumentacja-pliki" znajdziecie Pastwo krtk informacj, jak ubiega si o patny sta w ramach naszego projektu.

Zapraszamy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.