Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Wyniki Komisji kwalifikacyjnej z dn. 15 maja 2012 r. dot. przyznania płatnych staży

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa niniejszym uprzejmie informuje o wynikach Komisji Kwalifikacyjnej obradującej w dn. 15 maja 2012r. dot. przyznania płatnych staży. Szczegóły w zakładce Dokumentacja - pliki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.