Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Wyniki Komisji Kwalifikacyjnej z dn. 05-12 marca 2012r. dot. przyznania płatnych staży

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa niniejszym uprzejmie informuje o wynikach Komisji Kwalifikacyjnej obradującej w dn. 05-12 03 2012r. dot. przyznania płatnych staży. Szczegóły w zakładce Dokumentacja - pliki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.