Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INTELEKTUALNA I TECHNOLOGICZNA

Kielce, listopad 2011 r.

Szanowni Państwo,
 
Staropolska Izba Przemysłowo–Handlowa zaprasza na konferencję inaugurującą realizację projektu pn.: „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”. Projekt oferuje kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw oraz pracowników naukowych w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań dla rozwoju regionalnej gospodarki.
 
 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INTELEKTUALNA I TECHNOLOGICZNA-
płatne staże dla pracowników naukowych w biznesie.
 
Dzięki współpracy nauki i biznesu w ramach płatnych staży, przedsiębiorcy mogą skorzystać z najnowszych osiągnięć nauki, rozwiązań technologicznych i produktowych, a naukowcy dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu w działalność biznesową zdobywają prestiż i praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki. Konferencja skierowana jest do przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego, a także pracowników naukowych oraz pracowników naukowo – dydaktycznych.
 
 
Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość uzyskania:

· kompleksowych informacji na temat oferty projektu,

· wiedzy na temat zasad i warunków rekrutacji do projektu, grupy docelowej,

· wiedzy na temat zasad odbywania płatnych staży w ramach projektu,
 
 
a także poznania:

· roli innowacji w rozwoju gospodarki,

· korzyści ze współpracy nauki i biznesu

· znaczenia kreatywności dla wzrostu konkurencyjności regionów
 
 
Dodatkowo podczas konferencji pracownicy naukowi zainteresowani odbyciem stażu w przedsiębiorstwie oraz przedsiębiorcy zainteresowani przyjęciem pracownika naukowego na staż będą mieli możliwość zgłoszenia akcesu w projekcie.
 
 
Konferencja odbędzie się 8 grudnia 2011r.
w godzinach od 10:30 do 16:30
w Hotelu Kongresowym (EXBUD) w Kielcach, Aleja Solidarności 34
 
 
Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 02 grudnia 2011 r. do Staropolskiej Izby Przemysłowo–Handlowej w Kielcach, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce Tel./Fax.: +48 41368 02 78, e-mail: m_pawlowska@siph.com.pl Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona .
 
 
 
Dodatkowych informacji udziela Marta Pawłowska, nr tel: 41368 02 78, e-mail: m_pawlowska@siph.com.pl.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.