Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Kielce, listopad 2011 r.

Szanowni Pastwo,
Staropolska Izba Przemysowo?Handlowa zaprasza na konferencj inaugurujc realizacj projektu pn.: ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki?. Projekt oferuje kompleksowe wsparcie przedsibiorstw oraz pracownikw naukowych w poszukiwaniu skutecznych rozwiza dla rozwoju regionalnej gospodarki.
PRZEDSIBIORCZO INTELEKTUALNA I TECHNOLOGICZNA-
patne stae dla pracownikw naukowych w biznesie.
Dziki wsppracy nauki i biznesu w ramach patnych stay, przedsibiorcy mog skorzysta z najnowszych osigni nauki, rozwiza technologicznych i produktowych, a naukowcy dziki bezporedniemu zaangaowaniu w dziaalno biznesow zdobywaj presti i praktyczn wiedz o funkcjonowaniu gospodarki. Konferencja skierowana jest do przedsibiorstw z regionu witokrzyskiego, a take pracownikw naukowych oraz pracownikw naukowo ? dydaktycznych.
Uczestnicy konferencji bd mieli moliwo uzyskania:

? kompleksowych informacji na temat oferty projektu,

? wiedzy na temat zasad i warunkw rekrutacji do projektu, grupy docelowej,

? wiedzy na temat zasad odbywania patnych stay w ramach projektu,
a take poznania:

? roli innowacji w rozwoju gospodarki,

? korzyci ze wsppracy nauki i biznesu

? znaczenia kreatywnoci dla wzrostu konkurencyjnoci regionw
Dodatkowo podczas konferencji pracownicy naukowi zainteresowani odbyciem stau w przedsibiorstwie oraz przedsibiorcy zainteresowani przyjciem pracownika naukowego na sta bd mieli moliwo zgoszenia akcesu w projekcie.
Konferencja odbdzie si 8 grudnia 2011r.
w godzinach od 10:30 do 16:30
w Hotelu Kongresowym (EXBUD) w Kielcach, Aleja Solidarnoci 34
Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o przesanie formularza zgoszeniowego do 02 grudnia 2011 r. do Staropolskiej Izby Przemysowo?Handlowej w Kielcach, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce Tel./Fax.: +48 41368 02 78, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Udzia w konferencji jest bezpatny. Liczba miejsc ograniczona .
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.