Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Staropolska Izba Przemysowo?Handlowa w dniu 08 grudnia 2011 r. zorganizowaa konferencj PRZEDSIBIORCZO INTELEKTUALNA I TECHNOLOGICZNA - patne stae dla pracownikw naukowych w biznesie, ktra zainaugurowaa realizacj projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego i realizowanego na podstawie umowy zawartej ze witokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach pn.: ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki?.

W konferencji uczestniczyo 80 osb, wrd ktrych byli pracownicy naukowi i naukowo ? dydaktyczni Politechniki witokrzyskiej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wyszej Szkoy Handlowej, jak rwnie Wyszej Szkoy Ekonomii Turystyki i Nauk Spoecznych. Wrd uczestnikw konferencji licznie reprezentowani byli rwnie przedstawiciele przedsibiorstw wojewdztwa witokrzyskiego, zainteresowani przyjciem pracownikw naukowych na sta do swoich firm.

Podczas konferencji zostay zaprezentowane zagadnienia zwizane ze strategi Europa 2020, propozycje finansowania przedsiwzi nauki i biznesu, moliwoci wykorzystania w gospodarce potencjau naukowo ? badawczego oraz szanse zblienia wiata nauki i biznesu min. poprzez stae w przedsibiorstwach.

Przybyych goci oraz uczestnikw konferencji przywita Prezydent SIPH Ryszard Zbrg, ktry nastpnie przedstawi propozycje Unii Europejskiej finansowania przedsiwzi nauki i biznesu w okresie 2014 ? 2020. W szczeglnoci zwrci uwag na zaoenia strategii Europa 2020, nowej europejskiej strategii innowacji oraz zaoe do projektu Horyzont 2020.

Dyrektor Biura POKL witokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Pan Krzysztof Szczypir zwrci uwag uczestnikw konferencji na korzyci dla kadry naukowej jak rwnie dla przedsibiorstw wynikajce z podjcia stay w firmach wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

Kreatywno i podejmowane wyzwa ? warunkiem wzrostu konkurencyjnoci regionw byo myl przewodni prezentacji Pana Krzysztofa Wjcika przedstawiciela Biura Innowacji Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa witokrzyskiego, ktry odnis si do roli innowacji i transferu wiedzy w rozwoju gospodarki, w szczeglnoci naszego regionu.

Dla przedsibiorcw uczestniczcych w konferencji wanym byy wystpienia JM Rektora Politechniki witokrzyskiej Prof. dr hab. in. Stanisawa Adamczaka oraz Prof. dr hab. Mieczysawa Poborskiego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Znamienici gocie w swoich wystpieniach wskazywali na moliwoci wykorzystania w gospodarce potencjau naukowo ? badawczego uczelni wyszych regionu witokrzyskiego.

Nowoczesne laboratoria stanowice zaplecze badawcze, dostpne dziki realizacji projektu na rozwj bazy badawczej uczelni publicznych regionu witokrzyskiego byo przedmiotem prezentacji Pani Moniki Mazurkiewicz reprezentujcej Dzia Funduszy Europejskich przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

Pani Dorota Tekieli ? Bisiska Wicedyrektor SIPH Kierownik Projektu przedstawia uczestnikom konferencji kompleksowe informacje na temat oferty projektu, zasad i warunkw rekrutacji do projektu, grupy docelowej oraz zasad odbywania patnych stay w ramach projektu. W prezentacji zwrcia uwag, e projekt oferuje kompleksowe wsparcie przedsibiorstw oraz pracownikw naukowych. Dziki wsppracy nauki i biznesu w ramach patnych stay, przedsibiorcy mog skorzysta z najnowszych osigni nauki, rozwiza technologicznych i produktowych, a naukowcy dziki bezporedniemu zaangaowaniu w dziaalno biznesow zdobywaj presti i praktyczn wiedz o funkcjonowaniu gospodarki.

Dodatkowo podczas konferencji pracownicy naukowi zainteresowani odbyciem stau w przedsibiorstwie oraz przedsibiorcy zainteresowani przyjciem pracownika naukowego na sta mieli moliwo przeprowadzenia indywidualnych konsultacji odnone zasad i warunkw udziau w staach w ramach projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.