Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

NAUKA DLA BIZNESU - BIZNES DLA NAUKI 2013

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza do udziału w Konferencji „Biznes dla nauki – Nauka dla biznesu” podsumowującej doświadczenia projektu pn.: „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”. Projekt oferował kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw oraz pracowników naukowych w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań dla rozwoju regionalnej gospodarki poprzez staże w biznesie.

Konferencja odbędzie się 24 września 2013r.

w BEST WESTERN Grand Hotel

ul. Sienkiewicza 78, Kielce

Podczas konferencji, zaprezentowane zostaną osiągnięte rezultaty w projekcie oraz przedstawione zostaną nowe możliwości pogłębiania współpracy biznesu i nauki poprzez staże oraz zatrudnienie wysokokwalifikowanego personelu. Uczestnicy projektu – pracownicy naukowi i przedsiębiorcy, podzielą się swoimi doświadczeniami ze współpracy w ramach realizowanych staży. Przedsiębiorcy przedstawią korzyści, jakie pojawiają się w firmie w wyniku zastosowania najnowszych osiągnięć nauki, rozwiązań technologicznych  i produktowych, a naukowcy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z bezpośrednim zaangażowaniem w działalność biznesową.

Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać  e-mail: m_pawlowska@siph.com.pl lub Tel./Fax.: +48 41 368 02 78

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.