Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

NAUKA DLA BIZNESU - BIZNES DLA NAUKI 2015

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, partner przedsiębiorców zaprasza do udziału w konferencji

„Biznes dla nauki – Nauka dla biznesu”

24 lutego 2015 r.

Podczas konferencji, zaprezentowane zostaną rezultaty osiągnięte w projekcie „Świętokrzyski Transfer Wiedzy- biznes dla nauki – nauka dla biznesu” oraz przedstawione zostaną możliwości współpracy biznesu i nauki w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Uczestnicy projektu – pracownicy naukowi i przedsiębiorcy, podzielą się swoimi doświadczeniami ze współpracy w ramach realizowanych staży oraz tymczasowego zatrudnienia. Przedsiębiorcy przedstawią korzyści, jakie pojawiają się w firmie w wyniku zastosowania najnowszych osiągnięć nauki, rozwiązań technologicznych i produktowych, a naukowcy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z bezpośrednim zaangażowaniem w działalność biznesową.

Krajowe i zagraniczne programy badawczo – rozwojowe w nowej perspektywie finansowej przedstawi Pani Joanna Stalewska - ekspert w dziedzinie współpracy nauki i biznesu.

Konferencja odbędzie się w dniu 24.02.2015 r. w BEST WESTERN Grand Hotel w Kielcach ul. Sienkiewicza 78. W załączeniu program z formularzem zgłoszeniowym. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 19.02.2015 r. Dodatkowych informacji można uzyskać w biurze projektu Tel./Fax.: +48 41 368 02 78, e-mail: e_sutowicz@siph.com.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.