Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Oferta współpracy dla BIZNESU

Oferta współpracy dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy należący do sektora MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego poszukujący inżynierów, badaczy, projektantów, którzy mogą współpracować nad rozwiązaniem problemów firm związanymi z:

  • projektowaniem układów optoelektronicznych przeznaczonych do detekcji fal elektromagnetycznych
  • tworzeniem algorytmów sterujących silnikami elektrycznymi
  • zagadnieniami związanymi z termodynamiką i przemianą energii cieplnej na inna formę energii

prosimy o zgłoszenie się do  Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej
                                      ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, III piętro
                                      tel. 41 368 02 78
                                      Marta Pawłowska: m_pawlowska@siph.com.pl
                                      Emilia Sutowicz: e_sutowicz@siph.com.pl

 

Oferty współpracy NAUKA - BIZNES

Oferty współpracy
dla badaczy, inżynierów, osób odpowiedzialnych za marketing

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w ramach procesu kojarzenia partnerów w sferze Nauka – Biznes poszukuje badaczy, inżynierów, osób odpowiedzialnych za marketing do współpracy na zasadach Tymczasowego Zatrudnienia Wysoko Wykwalifikowanego Personelu w przedsiębiorstwach
z terenu województwa świętokrzyskiego.

 

Nr oferty

Charakter współpracy

 

 

FP_WWP/2014/1

 

Przedsiębiorstwo poszukuje pracownika naukowego badacza/ inżyniera, który pomoże opracować nowe innowacyjne produkty. Potrzebuje merytorycznego wsparcia w zakresie wiedzy i badań dotyczących technologii oczyszczania i separowania ścieków (wodorowych, przemysłowych, bytowych i tłuszczowych).

Firma  produkuje urządzenia do oczyszczania i odprowadzania ścieków tj. przydomowe oczyszczanie cieków, separatory węglowodorów i tłuszczów, studnie chłonne itp. Spółka posiada własne laboratorium, dzięki czemu ma możliwość wykonywania badań i analizy ścieków. Posiada także swój działa budownictwa, który zajmuje się budową i montażem urządzeń produkowanych przez firmę.

 

 

Nr oferty

Charakter współpracy

 

 

FP_WWP/2014/3

Firma tworząca rozwiązania informatyczne - zaawansowane oprogramowania do obsługi administracyjnej na potrzeby klientów poszukuje badaczy, inżynierów, posiadających doświadczenie w jednym z poniższych obszarów:

  1. w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych,
  2. w zakresie zarządzania projektami informatycznymi
  3. w zakresie wdrażania procesów biznesowych

W ramach nawiązanej współpracy firmie zależy na usprawnieniu procesów biznesowych i projektów informatycznych realizowanych w obrębie firmy.

 

 

Nr oferty

Charakter współpracy

 

 

FP_WWP/2014/5

Przedsiębiorstwo poszukuje pracownika naukowego badacza/ inżyniera, który posiada wykształcenie wyższe na kierunku geografia z gospodarką przestrzenną oraz doświadczenie w zakresie posługiwania się narzędziami GIS. Kandydat powinien posiadać wiedzę z dziedziny systemów informacji geograficznych, geodezji, hydrologii, geomorfologii, identyfikacji źródeł oraz możliwości poszukiwania cyfrowych danych przestrzennych GIS,. Interpretacji i przetwarzania do odpowiedniej formy dane GIS, standaryzacji informacji zawartych na mapach oraz opracowanie końcowej wersji map.

 

 

Nr oferty

Charakter współpracy

 

 

FP_WWP/2014/6

Przedsiębiorstwo poszukuje pracownika naukowego badacza/ osobę odpowiedzialną za marketing, która pomoże opracować strategię w zakresie min. budowy silnej pozycji rynkowej firmy i jej produktów, sposobu zaistnienia w otoczeniu lokalnym i mediach, pozycjonowania marki.

 

 

Nr oferty

Charakter współpracy

 

 

FP_WWP/2014/7

Przedsiębiorstwo poszukuje pracownika naukowego badacza/ inżyniera, który pomoże opracować formulację nowych preparatów do odżywiania roślin. Od kandydata oczekuje się wiedzy i doświadczenia z zakresu fizjologii roślin, uprawy, nawożenia oraz ochrony roślin.

Zainteresowanych podjęciem współpracy zapraszamy do kontaktu:

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
Ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, III piętro
tel. 41 368 02 78

Marta Pawłowska: m_pawlowska@siph.com.pl
Emilia Sutowicz: e_sutowicz@siph.com.pl

Informacja Politechniki Świętokrzyskiej 2014

Informacja o wszczęciu postępowania z wolnej ręki w ramach Projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy– biznes dla nauki – nauka dla biznesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.02.01-26-006/12-00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.