Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Orodek Komisji Europejskiej dla przedsibiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysowo-Handlowej zaprasza do wzicia udziau w bezpatnym seminarium: ?Zarzdzanie wasnoci intelektualn w praktyce?. Seminarium adresowane jest do kadry kierowniczej, specjalistw IT, inynierw, projektantw, menaderw, prawnikw, pracownikw dziaw prawnych, wacicieli i pracownikw agencji reklamowych, brandingowych.
Seminarium odbdzie si w dniu 25 stycznia 2012r., w godzinach od 10:00 do 15:00
w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysowo-Handlowej w Kielcach,
ul. Sienkiewicza 53, sala IV. pitro (ostatnie).

Szczegowe informacje na stroniewww.siph.com.pl w zakadce "Oferta szkole".

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa uprzejmie informuje, e rozpocza nabr do udziau w patnych staach realizowanych w ramach projektu ? witokrzyski Transfer Wiedzy ? wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki?.

Przedsibiorstwa z wojewdztwa witokrzyskiego zainteresowane przyjciem na sta pracownikw naukowych lub naukowo ? dydaktycznych zapraszamy do rejestracji swojego zgoszenia za pomoc naszej platformy internetowej na stronie www.izbainnowacji.pl- patrz: zakadka "Strefa przedsibiorcy".

Rwnoczenie zapraszamy do rejestracji swojego zgoszenia pracownikw naukowych, naukowo dydaktycznych, zainteresowanych odbyciem stau w przedsibiorstwie oraz pracownikw firm chtnych do odbycia stau na uczelniach lub jednostkach naukowych - patrz: zakadka "Strefa naukowca".

Szczegowe informacje o zasadach udziau w projekcie przedstawiono w regulaminie uczestnictwa w projekcie dostpnym w zakadce ?pliki do pobrania? .

Szkolenie jest przeznaczone dla osb odpowiedzialnych za negocjacje, sprzeda, handel produktami i usugami oraz bezporednie kontakty z klientami zwykymi i kluczowymi w firmie, a take dla osb pragncych usprawni swoje umiejtnoci sprzedaowe.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.