Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa niniejszym uprzejmie informuje o wynikach Komisji Kwalifikacyjnej z dn. 02 02 2012r. dot. przyznania patnych stay. Szczegy w zakadce Dokumentacja - pliki.

Orodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysowo-Handlowej w Kielcach zaprasza na WARSZTATY INNOWACYJNOCI, ktre odbd si w dniu 28 lutego 2012r. Do udziau w warsztatach zapraszamy przedsibiorcw oraz pracownikw przedsibiorstw z wojewdztwa witokrzyskiego.
Szczegowe informacje na stronie Staropolskiej Izby Przemysowo-Handlowej www.siph.com.pl

Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa uprzejmie informuje, e w dniu 31 stycznia 2012r. odbdzie si I posiedzenie Komisji oceniajcej Indywidualne Plany Stay (IPS-y), zoone przez kandydatw.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.