Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa niniejszym uprzejmie informuje o wynikach Komisji Kwalifikacyjnej obradujcej w dn. 05-12 03 2012r. dot. przyznania patnych stay. Szczegy w zakadce Dokumentacja - pliki.

Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa

zaprasza przedsibiorcw, pracownikw naukowych i naukowo-dydaktycznych

do udziau w spotkaniu informacyjnym dot.

PATNYCH STAY

w dn. 21 LUTEGO 2012 r., godz. 15:00, siedziba SIPH (IV pitro)

Szczegowe informacje w Biurze Projektu

?witokrzyski Transfer Wiedzy ? wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki?:

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, tel./fax 41 368 02 78, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa uprzejmie informuje, e kolejne posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej dot. przyznawania patnych stay odbdzie si w dn. 5 marca 2012 r.

W zwizku z powyszym zgoszenia na stae bd przyjmowane w Biurze Projektu,

Kielceul. Sienkiewicza 53 w terminie do dn. 29 lutego 2012 r. do godz. 15:00.

W ramach zgoszenia naley zoy:

- Indywidualny Plan Stau (IPS)

- yciorys zawodowy pracownika naukowego/pracownika przedsibiorcy, uwzgldniajcy informacj o dorobku naukowym/zawodowym

- zawiadczenie o zatrudnieniu potwierdzajcego prac na uczelni jako pracownik naukowy
lub naukowo-dydaktyczny wraz z podaniem stanowiska - zgodnie z zapisem paragrafu 5

pkt. 1.1 umowy staowej

- wypis z KRS lub Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej podpisane za zgodno z oryginaem przez upowanion osob.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.