Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa niniejszym uprzejmie informuje o wynikach Komisji Kwalifikacyjnej obradujcej w dn. 15 maja 2012r. dot. przyznania patnych stay. Szczegy w zakadce "Dokumentacja - pliki".

Szanowni Pastwo,

Zachcamy do skadania Indywidualnych Planw Stay (IPS) w terminie do 10 maja 2012r. To nasze ostatnie "rozdanie" !

W zakadce "Dokumentacja-pliki" znajdziecie Pastwo krtk informacj n/t, jak ubiega si o patny sta w ramach naszego projektu.

Nie przegapcie tej szansy !

Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa uprzejmie informuje, e ostatnie posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej dot. przyznawania patnych stay odbdzie si w dn.15 maja 2012 r.

W zwizku z powyszym zgoszenia na stae bd przyjmowane w Biurze Projektu,

Kielceul. Sienkiewicza 53 w terminie do dn.10 maja 2012 r. do godz. 15:00.

W ramach zgoszenia naley zoy:

- Indywidualny Plan Stau (IPS)

- yciorys zawodowy pracownika naukowego/pracownika przedsibiorcy, uwzgldniajcy informacj o dorobku naukowym/zawodowym

- zawiadczenie o zatrudnieniu potwierdzajce prac na uczelni jakopracownik naukowy
lub naukowo-dydaktycznywraz z podaniem stanowiska - zgodnie z zapisem paragrafu 5

pkt. 1.1 umowy staowej

- wypis z KRS lub Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej podpisane za zgodno z oryginaem przez upowanion osob

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.