Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Kreatywność zaczyna się w umyśle człowieka

tymi słowami rozpoczął seminarium w dniu 18.12.2012 r. dr hab. Jan Fazlagić prof. UE w Poznaniu i Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, jeden z prekursorów Knowledge Management w Polsce, ekspert w dziedzinie zarządzania wiedzą (KM), transferu technologii (TT) oraz kapitału intelektualnego (ICM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W seminarium uczestniczyło blisko 40 osób reprezentujących przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego oraz pracowników naukowo – dydaktycznych uczelni i ośrodków naukowo badawczych jak również pracowników instytucji otoczenia biznesu. Celem seminarium – forum było podkreślenie roli kreatywności w tworzeniu innowacyjności oraz przybliżenie uczestnikom problematyki technik twórczego myślenia, zwiększających szanse na powstanie oryginalnych pomysłów, jak również technik innowacyjnego rozwiązywania problemów.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatywność to zdolność lub siła pozwalająca tworzyć przy zastosowaniu wyobraźni. Każdy posiada zdolności twórcze, które można doskonalić podkreślał J. Fazlagić, jednak to otoczenie decyduje o tym, co jest kreatywne ( użyteczne i nowe) w danym czasie i miejscu.

 Kreatywny człowiek - Kreatywny zespół - Kreatywne miejsce

to trzy obszary, wokół których toczyła się dyskusja podczas seminarium. Poszukiwano odpowiedzi miedzy innymi na następujące pytania:

 •  Czy można uczynić ludzi bardziej innowacyjnymi?
 • Jak przejść od „twórczości” do „Twórczości”?
 • Jakie są cechy kultury organizacyjnej, która sprzyja innowacyjności?
 • Jak uczynić zespoły bardziej kreatywnymi?
 • Co zrobić, aby zamienić firmę w „fabrykę innowacji?

W drugiej części spotkania dr hab. inż. Artur Bartosik prof. Politechniki Świętokrzyskiej podzielił się własnymi refleksjami na temat współpracy nauki z biznesem w formie staży naukowców w biznesie, które są przykładem twórczego rozwiazywania problemów korzystnych zarówno dla przedsiębiorców oraz naukowców.

Pani Dorota Tekieli – Bisińska Kierownik Projektu podkreśliła, że w ramach realizowanego projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki” realizowanych jest 36 umów stażowych w ramach, których opracowano ponad 20 indywidualnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw naszego regionu. Zaznaczyła również, że staże stają się skutecznym narzędziem do efektywnego rozpowszechniania wiedzy w przedsiębiorstwach i dają również możliwość naukowcom praktycznego zastosowania badań.

 Chcesz się dowiedzieć czy Twoja firma jest innowacyjna, jak poszukiwać innowacji w sektorze usług ? - szukaj podpowiedzi w załaczonej poniżej publikacji.

Kreatywność i Innowacje

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w ramach realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”  zaprasza przedsiębiorców i ich pracowników z regionu świętokrzyskiego, pracowników naukowo – dydaktycznych oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką technik twórczego myślenia i innowacyjnego rozwiązywania problemów do udziału w spotkaniu pn.: Kreatywność i Innowacje.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość poznania:

 •  Czy można uczynić ludzi bardziej innowacyjnymi? 
   Jak przejść od „twórczości” do „Twórczości”?
 • Cechy kultury organizacyjnej, która sprzyja innowacyjności.
 • Wykorzystanie klientów do współtworzenia innowacji (crowdsourcing).
 • Przywództwo w zespołach kreatywnych –jak uczynić zespoły bardziej kreatywnymi?
 • Co zrobić, aby zamienić firmę w „fabrykę innowacji”?
 • Marketing innowacyjnych produktów i usług

Spotkanie odbędzie się  18 grudnia 2012r. w godzinach od 9:30 do 14:00
w Hotelu Łysogóry w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78, sala JODŁOWA

Zaproszonym gościem jest - Jan Fazlagić, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uczelni Vistula, jeden z prekursorów Knowledge Management w Polsce, ekspert w dziedzinie zarządzania wiedzą (KM), transferu technologii (TT) oraz kapitału intelektualnego (ICM). 

 

Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 13 grudnia 2012 r. do Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Kielcach, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce Tel./Fax.: +48 41 368 02 78, e-mail: info@izbainnowacji.pl

 

Udział w konferencji  jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zarządzanie własnością intelektualną w praktyce - ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Szanowni Państwo,

 Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza do udziału w szkoleniu realizowanym
w ramach projektu pn.:
„Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”.

Szkolenie praktyczne

Zarządzanie własnością intelektualną w praktyce

 Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego, a także pracowników naukowych oraz pracowników naukowo – dydaktycznych uczestniczących bądź zainteresowanych udziałem w płatnych stażach realizowanych w ramach ww. projektu.

 Szkolenie z zakresu zarządzania własnością intelektualną jest obowiązkowym komponentem kompleksowego wsparcia pracowników naukowych oraz przedsiębiorstw w ramach realizowanego projektu.

Szkolenie odbędzie się  19-20-27 czerwca 2012r.

w Kielcach – Hotel IBIS ul. Warszawska 19

 Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie do dnia 14.06.2012 r. formularza zgłoszeniowego na nr fax 41/ 368 02 78 lub pocztą elektroniczną na adres m_pawlowska@siph.com.pl. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ramowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania w zakładce "Dokumentacja - pliki". Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu - SIPH Kielce, ul. Sienkiewicza 53 III p. tel. 41/368-02-78

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.