Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Staropolska Izba Przemysowo- Handlowa ? w ramach realizacjiedycji projektu pn. ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? biznes dla nauki ? nauka dla biznesu?, ktrego celem jest kojarzenie firm i pracownikw nauki dla rozwizywania problemw istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez firmy dziaalnoci, zaprasza do podjcia nowej formy wsppracy nauki i biznesu -TYMCZASOWEGO ZATRUDNIENIAWysoko Wykwalifikowanego Personelu w MP.

Wysoko Wykwalifikowany Personel oznacza badaczy, inynierw, projektantw, osoby odpowiedzialna za marketing, posiadajce wysze wyksztacenie i co najmniej 5-letnie dowiadczenie zawodowe (do dowiadczenia zawodowego mona zaliczy studia doktoranckie) oraz przez okres, co najmniej 2 lat poprzedzajcych oddelegowanie do MP jest zatrudniony w jednostce naukowej lub duym przedsibiorstwie.

Zadaniem Wysoko Wykwalifikowanego Personelu w ramach oddelegowania na tymczasowe zatrudnienie w MP jest prowadzenie dziaalnoci w obszarze bada naukowych, prac rozwojowych i innowacji.

Oddelegowanie na czas trwania tymczasowego zatrudnienia moe odbywa si na zasadzie:

1. uzyskania urlopu bezpatnego u dotychczasowego pracodawcy
lub
2. wykonywania pracy w niepenym wymiarze czasu pracy u dotychczasowego pracodawcy.

Okres tymczasowego zatrudnienia wynosi do 8 m-cy. W kadym przypadku zakoczenie umowy tymczasowego zatrudnienia musi nastpi nie pniej ni do dnia 31.01.2015 r. Wynagrodzenie dla wysoko wykwalifikowanego personelu wypacane jest przez SIPH na podstawie zawartej umowy cywilno ? prawnej do 3000 z brutto miesicznie i stanowi pomoc de minimis dla przedsibiorstwa przyjmujcego na tymczasowe zatrudnienie.

Do udziau w projekcie zapraszamy:

przedsibiorcw
z wojewdztwa witokrzyskiego nal꿱cych do sektora mikro, maych lub rednich przedsibiorstw, zainteresowanych przyjciem na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu,

badaczy, inynierw, projektantw, osoby odpowiedzialne za marketing, zainteresowanych realizacj tymczasowego zatrudnienia w przedsibiorstwie na terenie wojewdztwa witokrzyskiego.

NABR UCZESTNIKW:

______________________________________________________________________________

I etap - do dnia 16.05.2014r. ? skadanie formularzy zgoszeniowych wraz z Indywidualnym Planem Tymczasowego Zatrudnienia przez przedsibiorcw z woj. witokrzyskiego oraz wysoko wykwalifikowany personel, ktrzy s zainteresowani podjciem wsppracy w obszarze bada, prowadzenia prac rozwojowych i innowacji.

II etap maj 2014 r. - Komisja oceny

III etap maj/czerwiec 2014 r. - zawieranie umw oraz rozpoczcie prac w ramach tymczasowego zatrudnienia

__________________________________________________________________________________________

UWAGA UWAGA UWAGA

NADAL POSIADAMY RODKI na uruchomienie tymczasowego zatrudnienia wysokowykwalifikowanego personelu w MP

Etapy naboru:

czerwiec 2014 r. - skadanie formularzy zgoszeniowych wraz z Indywidualnym Planem Tymczasowego Zatrudnienia przez przedsibiorcw z woj. witokrzyskiego oraz wysoko wykwalifikowany personel, ktrzy s zainteresowani podjciem wsppracy w obszarze bada, prowadzenia prac rozwojowych i innowacji.

czerwiec/lipiec 2014 - ocena komisji, zawieranie umw

lipiec 2014 - stycze 2015 realizacja prac w ramach tymczasowego zatrudnienia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszelkie dodatkowe pytania mona kierowa do Biura Projektu:

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
III pitro, tel. 41 368 02 78, w godzinach: 8:00 - 15:00

Osoba do kontaktu: Marta Pawowska - Koordynator tymczasowego zatrudnienia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Komisja Kwalifikacyjna - wyniki tymczasowego zatrudnienia

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa informuje, e Komisja Kwalifikacyjna dokonaa podczas posiedzenia w dniu 19.03.2014 r. oceny zgoszonych wnioskw o przyznanie tymczasowe zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu w przedsibiorstwach sektora MP wojewdztwa witokrzyskiego.

W zaczeniu wyniki przeprowadzonej oceny.

Załączniki:
Pobierz plik (wyniki komisji_WWP_19_03_2014.pdf)wyniki komisji_WWP_19_03_2014.pdf[ ]399 Kb

Staropolska Izba Przemysowo - Handlowa informuje, e wydua do dnia 7 marca 2014 r. terminIII etapu procesu rekrutacji, skadania Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia.

Przyjmujemy formularze zgoszeniowe wraz z opracownym indywidualnym planem tymczasowego zatrudnienia.
Wicej na temat tymczasowego zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu w zakadce patne stae.

Informacji odnosnie zasad i niezbdnej dokumentacji udzielaj:

Marta Pawowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; tel 41 368 02 78
Emilia Sutowicz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; tel 41 368 02 78

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.