Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVI edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii w jednej z poniższych kategorii:

  • „wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”
  • „technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”
  • „wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej”
  • „technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej”

Do Konkursu mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne z krajów Unii Europejskiej: przedsiębiorstwa, instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, zakłady doświadczalne oraz indywidualni wynalazcy. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

W każdej z czterech kategorii konkursowych przyznawana jest jedna nagroda oraz wyróżnienia.

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” w kategorii „wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” i w kategorii „technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”, przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu doprowadzonego najdalej do etapu prac wdrożeniowych.

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” w kategorii „wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej” i w kategorii „technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej”, przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu wdrożonego do praktyki produkcyjnej, w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu.

Zwycięzcy w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu w kraju i za granicą.

 Zgłoszenia do Konkursu wraz z załączoną dokumentacją można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie: do 24 maja 2013 roku, do godz. 16.30 na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Regulamin Konkursu i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej www.ppp.pi.gov.pl

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za pośrednictwem poczty e-mail: konkursppp@parp.gov.pl

Informacje nt. laureatów poprzednich edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości zamieszczone są na stronie http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_86624.asp

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRAKTYCE  -  STRATEGIE KOMERCJALIZACJI

Cel szkolenia: przygotowanie do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań ■ wyposażenie w praktyczne umiejętności menadżerskie z zakresu zarzadzania własnością intelektualną ■ przygotowanie do generowania własnych innowacyjnych rozwiązań ■ poznanie zasad i uwarunkowań prawnych tworzenia koncepcji projektów badawczo – rozwojowych.

Uczestnicy: Szkolenie skierowane jest do

  • przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego
  • pracowników naukowych oraz pracowników naukowo – dydaktycznych

 Termin i miejsce szkolenia: Szkolenie odbędzie się  14, 19, 20 lutego 2013r.  w Kielcach - Hotel IBIS, ul. Warszawska 19

Tematyka szkolenia:

  • Zarządzanie innowacjami – proces planowania marketingowego wprowadzenia nowego produktu lub usługi na rynek, strategie komercjalizacji
  • Ochrona własności intelektualnej - własność intelektualna przedmiotem obrotu
  • Rola uczelni wyższych w procesie transferu technologii
  • Prawo o szkolnictwie wyższym, wewnętrzne regulaminy zarzadzania własnością intelektualną w uczelniach i przedsiębiorstwach.

Uczestnikom szkolenia zapewnia się certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie do dnia 06.02.2013 r. formularza zgłoszeniowego na nr fax 41/ 368 02 78 lub pocztą elektroniczną (scan) na adres info@izbainnowacji.pl   lub   m_pawlowska@siph.com.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu - SIPH Kielce, ul. Sienkiewicza 53 III p. tel. 41/368-02-78. Informacji udziela Marta Pawłowska i Emilia Sutowicz.

 

Wesołych Świąt - Szczęśliwego Nowego Roku

Wszystkim Przedsiębiorcom - Pracownikom Nauki - Naszym Partnerom

życzenia wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów zawodowych i osobistych w nadchodzącym roku

życzy Zespół projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.