Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

KONFERENCJA Nauka dla Biznesu - Biznes dla Nauki

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza do udziału w dniu 24.09.2013 r. w konferencji  podsumowującej doświadczenia projektu pn.: „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”.

Szczegóły w zakładce Konferencje i seminaria

Informacja Politechniki Świętokrzyskiej

Informacja o wszczęciu postępowania z wolnej ręki w ramach Projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy– biznes dla nauki – nauka dla biznesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.02.01-26-006/12-00

SZKOLENIE - ZARZADZANIE INNOWACJAMI W FIRMIE

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza do udziału w szkoleniu pn.

Zarzadzanie innowacjami w firmie - Wprowadzenie nowego produktu - Strategie komercjalizacji

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
w województwie świętokrzyskim i
realizowane w ramach projektu pn.: „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 współpraca biznesu/firm z nauką oraz transfer wiedzy będą odgrywały kluczową rolę w procesach inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE. W trakcie szkolenia będą Państwo mieli możliwość zapoznania się kierunkami rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych firm oraz zarządzaniem innowacjami w oparciu o współpracę nauki i przemysłu.

 Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do:

- zarządzania innowacjami z wykorzystaniem szacowania rynku,
- opracowania procesu planowania marketingowego wprowadzenia nowego produktu/ usługi na rynek,
- komercjalizacji - zrozumienie strategii technologicznych i komercjalizacyjnych jako elementu strategii biznesowej,
- zarządzania własnością intelektualną –wykorzystywanie przepisów związanych z ochroną własności intelektualnej.

 Szkolenie odbędzie się dniach 27-28.08 oraz 05.09.2013r. w Hotelu IBIS, ul. Warszawska 19, Kielce.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie załączonego formularza uczestnictwa i wysłanie na numer faxu: 41/368-02-78 lub na adres poczty elektronicznej   info@izbainnowacji.pl   lub   e_sutowicz@siph.com.pl  do dnia 23.08.2013r. Informacji udziela Marta Pawłowska i Emilia Sutowicz.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.