Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

MECHANIZM KOJARZENIA PARTNERÓW NAUKA – BIZNES
ZGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORCY

DANE WNIOSKODAWCY

 
Nazwa firmy
 
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Poczta
 
NIP
REGON
KRS
 
Telefon kontaktowy Format: XXX XXX XXX, XX XXX XX XX
Email
WWW
 
Wielkość firmy mikro
małe
średnie
duże
 
 
Liczba zatrudnionych
Rok założenia
 
Charakterystyka działalności firmy
Branża działalności firmy zgodna z PKD
Krótki opis zagadnień/ problemów firmy do rozwiązania z przedstawicielem nauki
 

OBSZARY WSPÓŁPRACY i FORMY WSPÓŁPRACY

Preferowana branża współpracy Administracja
Architektura
Automatyka/maszyny
Badania i rozwój
Biologia/biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Ekonomia
Elektronika
Energetyka/ gazownictwo
Farmacja/ laboratorium
Finanse/ bankowość/ ubezpieczenia
Fizyka
Geodezja/ geologia
Geofizyka
Górnictwo
Handel
Informatyka/ grafika
Internet/e-commerce
Inżynieria
Komputery i Internet
Kultura i sztuka
Kontrola jakości/ audyt
Marketing/ public relations
Mechanika/ motoryzacja
Media/ dziennikarstwo
Medycyna/ opieka zdrowotna
Militaria
Ochrona środowiska/ ekologia
Prawo
Przemysł/ produkcja
Przemysł ciężki/ wydobywczy
Reklama/ komunikacja
Rolnictwo/ ogrodnictwo
Sport i turystyka
Telekomunikacja
Transport/ spedycja/ dystrybucja
Weterynaria
Inna
 
Preferowana dyscyplina naukowa w ramach współpracy
Nauki przyrodnicze (ang. Natural Sciences).
     matematyka
     informatyka
     fizyka
     chemia
     nauki o Ziemi i środowisku
     biologia
     inne nauki przyrodnicze
Nauki inżynieryjne i techniczne (ang. Engineering and Technology).
     inżynieria cywilna
     inżynieria elektryczna, elektroniczna i komputerowa
     inżynieria mechaniczna
     inżynieria chemiczna
     inżynieria materiałowa
     inżynieria medyczna
     inżynieria środowiskowa
     biotechnologia środowiskowa
     biotechnologia przemysłowa
     nanotechnologia
     inne nauki techniczne i inżynieryjne
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu (ang. Medical and Health Sciences).
     medycyna podstawowa
     medycyna kliniczna
     nauki o zdrowiu
     biotechnologia zdrowotna
     inne nauki medyczne
Nauki rolnicze (ang. Agricultural Sciences).
     rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
     nauka o zwierzętach i nabiale
     nauki weterynaryjne
     biotechnologia rolnicza
     inne nauki rolnicze
Nauki społeczne (ang. Social Sciences).
     psychologia
     ekonomia i zarządzanie (ang. economics and Business)
     pedagogika
     socjologia
     prawo
     politologia
     geografia społeczna i ekonomiczna
     media i komunikowanie
     inne nauki społeczne
Nauki humanistyczne (ang. Humanities).
     historia i archeologia
     językoznawstwo i literaturoznawstwo
     filozofia, etyka i religioznawstwo
     inne nauki humanistyczne
Sztuka (ang. Art).
     sztuki plastyczne
     muzyka
     historia sztuki
 
Specjalizacje Regionu, w które wpisują się potrzeba współpracy Efektywne wykorzystanie energii
Transfer wiedzy
Branża targowo - kongresowa
Turystyka medyczna
Wzornictwo
Metalowo, maszynowa, odlewnicza
Budownictwo
Inna
 
Formy współpracy Przyjęcie naukowca na staż
Zatrudnienie wysokokwalifikowanego personelu
Przeprowadzenie badań z wykorzystaniem laboratoriów uczelni
Opracowanie strategii działania firmy
Przeprowadzenie audytu technologicznego
Przeprowadzenie audytu energetycznego
Opracowanie potrzeb szkoleniowych
Przeprowadzenie szkoleń pracowników i kadr zarządzających
Inne
 
Oczekiwania firmy związane ze współpracą z nauką

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn.zm.) w celu kojarzenia partnerów przez SIPH.
 
Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej potrzeby firmy
Dane do kontaktu z osobą zgłaszającą firmę
Tel./ e-mail
Cofnij
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.