Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.