Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Konferencja 24.02.2015 r.

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa, partner przedsibiorcw zaprasza
do udziau w konferencji

?Biznes dla nauki ? Nauka dla biznesu?

24 lutego 2015 r.

Podczas konferencji, zaprezentowane zostan rezultaty osignite w projekcie ?witokrzyski Transfer Wiedzy- biznes dla nauki ? nauka dla biznesu? oraz przedstawione zostan moliwoci wsppracy biznesu i nauki w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Uczestnicy projektu ? pracownicy naukowi i przedsibiorcy, podziel si swoimi dowiadczeniami ze wsppracy w ramach realizowanych stay oraz tymczasowego zatrudnienia. Przedsibiorcy przedstawi korzyci, jakie pojawiaj si w firmie w wyniku zastosowania najnowszych osigni nauki, rozwiza technologicznych i produktowych, a naukowcy podziel si swoimi dowiadczeniami zwizanymi z bezporednim zaangaowaniem w dziaalno biznesow.

Krajowe i zagraniczne programy badawczo ? rozwojowe w nowej perspektywie finansowej przedstawi Pani Joanna Stalewska - ekspert w dziedzinie wsppracy nauki i biznesu.

Konferencja odbdzie si w dniu 24.02.2015 r. w BEST WESTERN Grand Hotel w Kielcach ul. Sienkiewicza 78. W zaczeniu program z formularzem zgoszeniowym. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 19.02.2015 r. Dodatkowych informacji mona uzyska w biurze projektu Tel./Fax.: +48 41368 02 78, e-mail: e_sutowicz@siph.com.pl

Załączniki:
Pobierz plik (2_program_konferencja 24_02_2015.doc)2_program_konferencja 24_02_2015.doc[ ]181 Kb
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.