Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Aktualności

Informacja Politechniki Świętokrzyskiej 2014

Informacja o wszczęciu postępowania z wolnej ręki w ramach Projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy– biznes dla nauki – nauka dla biznesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.02.01-26-006/12-00

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja_2014.pdf)Informacja_2014.pdf[ ]2012 Kb
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.