Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Aktualności

RADOSNYCH ŚWIĄT - SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Wszystkim Naszym Partnerom - Przedsiębiorcom - Pracownikom Nauki 
życzenia wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów zawodowych i osobistych w nadchodzącym 2014 roku

życzy Zespół projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy
 biznes dla nauki - nauka dla biznesu”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.