Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Wszystkim Naszym Partnerom - Przedsibiorcom - Pracownikom Nauki
yczeniawszelkiej pomylnoci, wielu sukcesw zawodowych i osobistych w nadchodzcym 2014 roku

yczy Zesp projektu ?witokrzyski Transfer Wiedzy
biznes dlanauki - nauka dla biznesu?

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.