Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Zakoczono II nabr wnioskw na stae w ramach prokektu "wietoklrzyski Transfer Wiedzy - biznes dla nauku - nauka dla biznesu". Trwaj prace Komisji Oceniajcej. Wyniki oceny zostan przesane wnioskodawcom drog mailow oraz lista rankingowa zostanie zamieszczona na stronie projektu do 20 grudnia 2013 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.