Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Aktualności

ZAKOŃCZONO II NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻE W BIZNESIE

Zakończono II nabór wniosków na staże w ramach prokektu "Świetoklrzyski Transfer Wiedzy - biznes dla nauku - nauka dla biznesu". Trwają prace Komisji Oceniającej. Wyniki oceny zostaną przesłane wnioskodawcom drogą mailową oraz lista rankingowa zostanie zamieszczona na stronie projektu do 20 grudnia 2013 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.