Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Aktualności

Staropolska Izba Przemysłowo–Handlowa zaprasza na konferencję inaugurującą realizację projektu pn.: „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”. Projekt oferuje kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw oraz pracowników naukowych w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań dla rozwoju regionalnej gospodarki.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INTELEKTUALNA I TECHNOLOGICZNA- płatne staże dla pracowników naukowych w biznesie.

Konferencja odbędzie się 8 grudnia 2011r. w godzinach od 10:30 do 16:30 w Hotelu Kongresowym (EXBUD) w Kielcach, Aleja Solidarności 34
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.