Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Aktualności

KONFERENCJA Nauka dla Biznesu - Biznes dla Nauki

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza do udziału w dniu 24.09.2013 r. w konferencji  podsumowującej doświadczenia projektu pn.: „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”.

Szczegóły w zakładce Konferencje i seminaria

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.