Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Staropolska Izba Przemyswo - Handlowa informuje, e w wyniku prac Komisji Oceniajacej rekomendowano 3 projekty stay przedsiebiorcw do realizacji na Politechnice witokrzyskiej.

Ponizej wyniki komisji oceniajacej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.