Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Aktualności

WYNIKI KOMISJI OCENIAJĄCEJ - staże na Politechnice Świętokrzyskiej

Staropolska Izba Przemysłwo - Handlowa informuje, że w wyniku prac Komisji Oceniajacej rekomendowano 3 projekty staży przedsiebiorców do realizacji na Politechnice Świętokrzyskiej.

Ponizej wyniki komisji oceniajacej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.