Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Staropolska Izba Przemyswo - Handlowa informuje, e w wyniku prac Komiscji Oceniajacej rekomendowano 10 projektw stay naukowcw w przedsibiorstwach wojewdztwa witokrzyskiego.

Poniej wyniki komisji oceniajcej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.