Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Aktualności

WYNIKI KOMISJI OCENIAJĄCEJ - STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH - I NABÓR

Staropolska Izba Przemysłwo - Handlowa informuje, że w wyniku prac Komiscji Oceniajacej rekomendowano 10 projektów staży naukowców w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego.

Poniżej wyniki komisji oceniającej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.