Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Aktualności

Świętokrzyski Transfer Wiedzy 2013 - Ogłoszenie naboru

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, jako Lider Projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” wraz z Politechniką Świętokrzyską Partnerem Projektu ogłasza nabór chętnych do udziału w praktycznych stażach w przedsiębiorstwach województwa świetokrzyskiego oraz na Politechnice Świętokrzyskiej.

Więcej informacji w zakładce Płatne staże

Zapraszamy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.