Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa, jako Lider Projektu ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? biznes dla nauki ? nauka dla biznesu? wraz z Politechnik witokrzysk Partnerem Projektu ogasza nabr chtnych do udziau w praktycznych staach w przedsibiorstwach wojewdztwa wietokrzyskiegooraz na Politechnice witokrzyskiej.

Wicej informacji w zakadce Patne stae

Zapraszamy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.