Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Aktualności

TRANSFER WIEDZY NAUKA – BIZNES (nowy projekt)

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa z przyjemnością informuje, że rozpoczęła z dniem 1 kwietnia 2013 r. realizację nowego projektu pn. „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu”. Projekt realizowany będzie do 28 lutego 2015 r. w partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego uczelni dla podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego poprzez wzmocnienie bezpośredniej współpracy pomiędzy pracownikami uczelni i pracownikami przedsiębiorstw. Transfer wiedzy i innowacji między sferą nauki, a przedsiębiorstwami województwa świętokrzyskiego realizowany będzie poprzez staże dla pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych, pracowników przedsiębiorstw oraz poprzez zatrudnienie personelu wyskokokwalifikowanego.

W projekcie zaplanowano realizację:

20 staży dla pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych
w przedsiębiorstwach,

7 staży dla pracowników firm odbywających staż naukowy na Politechnice Świętokrzyskiej,

10 ekspertów -  tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.

Dzięki realizacji staży przedsiębiorca ma możliwość udoskonalenia procesów produkcyjnych
i organizacyjnych, a pracownicy naukowi mają możliwość nabycia doświadczenia i praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy w biznesie.

  • Czas trwania stażu w przedsiębiorstwie – do 8 miesięcy
  • Czas trwania stażu na Politechnice Świętokrzyskiej – do 6 miesięcy
  • Tymczasowe zatrudnienie wysokokwalifikowanego personelu w przedsiębiorstwie – do 8 miesięcy

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie świętokrzyskich przedsiębiorców zainteresowanych przyjęciem na staż pracownika naukowego lub też możliwością odbycia przez pracownika firmy stażu na uczelni.

Regulamin oraz szczegółowe informacje zostaną wkrótce umieszczone na stronie internetowej.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 53, tel.: 41/ 368 02 78

Marta Pawłowska:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Emilia Sutowicz:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.