Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

DOTACJE NA E-BIZNES

Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa jako Regionalna Instytucja Finansujca
oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci zapraszaj na spotkania informacyjne
powicone dziaaniu:
8.1 Wspieranie dziaalnoci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka


Termin i miejsce spotkania: 07.05.2013 r. godz. 10.00-14.00- Hotel Ibis Kielce Centrum, ul. Warszawska 19

Tematyk spotkania bd nastpujce zagadnienia:

- co to jest e-usuga,
- jakie projekty mog zosta dofinansowane w ramach dziaania 8.1 PO IG,
- jakie podmioty uprawnione s do ubiegania si o dofinansowanie,
- zasady i wysoko dofinansowania,
- na co mona uzyska dofinansowanie i w jakiej wysokoci,
- wydatki kwalifikowane i kategorie wydatkw,
- zabezpieczenie prawidowej realizacji umowy,
- procedura aplikacyjna,
- organizacja oceny projektw,
- kryteria oceny wnioskw, formalne, merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne.

Formularz zgoszeniowy oraz program spotkania dostpne s na stronie: www.siph.com.pl
Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. Decyduje kolejno zgosze.
Rejestracja uczestnikw prowadzona bdzie do 30.04.2013 r.

Udzia w spotkaniu jest bezpatny
W przypadku dodatkowych pyta, prosimy o kontakt z p.Bartomiejem Grzegorczykiem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub tel. 41 344 43 92 w 35.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.