Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Aktualności

Staże w Jednostkach Naukowych

Przypominamy, że istnieje jeszcze możliwość realizacji stażu pracownika przedsiebiorstwa w jednostce naukowej/ uczelni w ramach realizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo - Handlową projektu pn." Świetokrzyski Transfer Wiedzy - wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki".

W zakładce "Dokumentacja-pliki" znajdziecie Państwo krótką informację, jak ubiegać się o płatny staż w ramach naszego projektu.

Zapraszamy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.