Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci zaprasza do udziau w XVI edycji Konkursu Polski Produkt Przyszoci. Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osigni twrcw innowacyjnych produktw (wyrobw i technologii), ktre maj szans zaistnie na rynku polskim. Warunkiem przystpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu lub technologii w jednej z poniszych kategorii:

  • ?wyrb przyszoci w fazie przedwdroeniowej?
  • ?technologia przyszoci w fazie przedwdroeniowej?
  • ?wyrb przyszoci w fazie wdroeniowej?
  • ?technologia przyszoci w fazie wdroeniowej?

Do Konkursu mog przystpi osoby prawne i fizyczne z krajw Unii Europejskiej: przedsibiorstwa, instytuty naukowo-badawcze, uczelnie, zakady dowiadczalne oraz indywidualni wynalazcy. Udzia w Konkursie jest bezpatny.

W kadej z czterech kategorii konkursowych przyznawana jest jedna nagroda oraz wyrnienia.

Nagroda i wyrnienia ?Polski Produkt Przyszoci? w kategorii ?wyrb przyszoci w fazie przedwdroeniowej? i w kategorii ?technologia przyszoci w fazie przedwdroeniowej?, przyznawane s za propozycj nowego, innowacyjnego produktu doprowadzonego najdalej do etapu prac wdroeniowych.

Nagroda i wyrnienia ?Polski Produkt Przyszoci? w kategorii ?wyrb przyszoci w fazie wdroeniowej? i w kategorii ?technologia przyszoci w fazie wdroeniowej?, przyznawane s za propozycj nowego, innowacyjnego produktu wdroonego do praktyki produkcyjnej, w okresie od 12 miesicy do 21 miesicy przed dat zgoszenia projektu do Konkursu.

Zwycizcy w Konkursie ?Polski Produkt Przyszoci? otrzymuj statuetk, dyplom, prawo posugiwania si w korespondencji i promocji znakiem i hasem ?Polski Produkt Przyszoci? oraz wsparcie w promocji produktu w kraju i za granic.

Zgoszenia do Konkursu wraz z zaczon dokumentacj mona skada osobicie, kurierem lub poczt w terminie: do 24 maja 2013 roku, do godz. 16.30 na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci, ul. Paska 81/83, 00-834 Warszawa, z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszoci

Regulamin Konkursu i formularze zgoszeniowe s dostpne na stronie internetowej www.ppp.pi.gov.pl

Wszelkie informacje dotyczce Konkursu udzielane s pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za porednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informacje nt. laureatw poprzednich edycji Konkursu Polski Produkt Przyszoci zamieszczone s na stronie http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_86624.asp

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.