Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Aktualności

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W PRAKTYCE  -  STRATEGIE KOMERCJALIZACJI

Cel szkolenia: przygotowanie do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań ■ wyposażenie w praktyczne umiejętności menadżerskie z zakresu zarzadzania własnością intelektualną ■ przygotowanie do generowania własnych innowacyjnych rozwiązań ■ poznanie zasad i uwarunkowań prawnych tworzenia koncepcji projektów badawczo – rozwojowych.

Uczestnicy: Szkolenie skierowane jest do

  • przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego
  • pracowników naukowych oraz pracowników naukowo – dydaktycznych

 Termin i miejsce szkolenia: Szkolenie odbędzie się  14, 19, 20 lutego 2013r.  w Kielcach - Hotel IBIS, ul. Warszawska 19

Tematyka szkolenia:

  • Zarządzanie innowacjami – proces planowania marketingowego wprowadzenia nowego produktu lub usługi na rynek, strategie komercjalizacji
  • Ochrona własności intelektualnej - własność intelektualna przedmiotem obrotu
  • Rola uczelni wyższych w procesie transferu technologii
  • Prawo o szkolnictwie wyższym, wewnętrzne regulaminy zarzadzania własnością intelektualną w uczelniach i przedsiębiorstwach.

Uczestnikom szkolenia zapewnia się certyfikat ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie do dnia 06.02.2013 r. formularza zgłoszeniowego na nr fax 41/ 368 02 78 lub pocztą elektroniczną (scan) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.    lub   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu - SIPH Kielce, ul. Sienkiewicza 53 III p. tel. 41/368-02-78. Informacji udziela Marta Pawłowska i Emilia Sutowicz.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.