Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

ZARZDZANIE WASNOCI INTELEKTUALN W PRAKTYCE - STRATEGIE KOMERCJALIZACJI

Cel szkolenia: przygotowanie do poszukiwania innowacyjnych rozwiza ? wyposaenie w praktyczne umiejtnoci menaderskie z zakresu zarzadzania wasnoci intelektualn ? przygotowanie do generowania wasnych innowacyjnych rozwiza ? poznanie zasad i uwarunkowa prawnych tworzenia koncepcji projektw badawczo ? rozwojowych.

Uczestnicy: Szkolenie skierowane jest do

  • przedsibiorstw z regionu witokrzyskiego
  • pracownikw naukowych oraz pracownikw naukowo ? dydaktycznych

Termin i miejsce szkolenia: Szkolenie odbdzie si 14, 19, 20 lutego 2013r. w Kielcach - Hotel IBIS, ul. Warszawska 19

Tematyka szkolenia:

  • Zarzdzanie innowacjami ? proces planowania marketingowego wprowadzenia nowego produktu lub usugi na rynek, strategie komercjalizacji
  • Ochrona wasnoci intelektualnej - wasno intelektualna przedmiotem obrotu
  • Rola uczelni wyszych w procesie transferu technologii
  • Prawo o szkolnictwie wyszym, wewntrzne regulaminy zarzadzania wasnoci intelektualn w uczelniach i przedsibiorstwach.

Uczestnikom szkolenia zapewnia si certyfikat ukoczenia szkolenia, materiay szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

Udzia w szkoleniu jest bezpatny.

Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesanie do dnia 06.02.2013 r. formularza zgoszeniowego na nr fax 41/ 368 02 78 lub poczt elektroniczn (scan) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dodatkowe informacje mona uzyska w biurze projektu - SIPH Kielce, ul. Sienkiewicza 53 III p. tel. 41/368-02-78. Informacji udzielaMarta Pawowska iEmilia Sutowicz.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.