Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

tymi sowami rozpocz seminarium w dniu 18.12.2012 r.dr hab. Jan Fazlagi prof. UE w Poznaniu i Akademii Finansw i Biznesu Vistula w Warszawie, jeden z prekursorw Knowledge Management w Polsce, ekspert w dziedzinie zarzdzania wiedz (KM), transferu technologii (TT) oraz kapitau intelektualnego (ICM).

W seminarium uczestniczyo blisko 40 osb reprezentujcych przedsibiorcw z regionu witokrzyskiego oraz pracownikw naukowo ? dydaktycznych uczelni i orodkw naukowo badawczych jak rwnie pracownikw instytucji otoczenia biznesu. Celem seminarium ? forum byo podkrelenie roli kreatywnoci w tworzeniu innowacyjnoci orazprzyblienie uczestnikom problematyki technik twrczego mylenia, zwikszajcych szanse na powstanie oryginalnych pomysw, jak rwnie technik innowacyjnego rozwizywania problemw.

Kreatywno to zdolno lub sia pozwalajca tworzy przy zastosowaniu wyobrani. Kady posiada zdolnoci twrcze, ktre mona doskonali podkrela J. Fazlagi, jednak to otoczenie decyduje o tym, co jest kreatywne ( uyteczne i nowe) w danym czasie i miejscu.

Kreatywny czowiek - Kreatywny zesp - Kreatywne miejsce

to trzy obszary, wok ktrych toczya si dyskusja podczas seminarium. Poszukiwano odpowiedzi miedzy innymi na nastpujce pytania:

  • Czy mona uczyni ludzi bardziej innowacyjnymi?
  • Jak przej od ?twrczoci? do ?Twrczoci??
  • Jakie s cechy kultury organizacyjnej, ktra sprzyja innowacyjnoci?
  • Jak uczyni zespoy bardziej kreatywnymi?
  • Co zrobi, aby zamieni firm w ?fabryk innowacji?

W drugiej czci spotkania dr hab. in. Artur Bartosik prof. Politechniki witokrzyskiej podzieli si wasnymi refleksjami na temat wsppracy nauki z biznesem w formie stay naukowcw w biznesie, ktre s przykadem twrczego rozwiazywania problemw korzystnych zarwno dla przedsibiorcw oraz naukowcw.

Pani Dorota Tekieli ? Bisiska Kierownik Projektu podkrelia, e w ramach realizowanego projektu ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki? realizowanych jest 36 umw staowych w ramach, ktrych opracowano ponad 20 indywidualnych rozwiza dostosowanych do potrzeb przedsibiorstw naszego regionu. Zaznaczya rwnie, e stae staj si skutecznym narzdziem do efektywnego rozpowszechniania wiedzy w przedsibiorstwach idaj rwnie moliwo naukowcom praktycznego zastosowania bada.

Chcesz si dowiedzie czy Twoja firma jest innowacyjna, jak poszukiwa innowacji w sektorze usug ?- szukaj podpowiedzi w zaaczonej poniej publikacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.