Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Aktualności

Kreatywność zaczyna się w umyśle człowieka

tymi słowami rozpoczął seminarium w dniu 18.12.2012 r. dr hab. Jan Fazlagić prof. UE w Poznaniu i Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, jeden z prekursorów Knowledge Management w Polsce, ekspert w dziedzinie zarządzania wiedzą (KM), transferu technologii (TT) oraz kapitału intelektualnego (ICM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W seminarium uczestniczyło blisko 40 osób reprezentujących przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego oraz pracowników naukowo – dydaktycznych uczelni i ośrodków naukowo badawczych jak również pracowników instytucji otoczenia biznesu. Celem seminarium – forum było podkreślenie roli kreatywności w tworzeniu innowacyjności oraz przybliżenie uczestnikom problematyki technik twórczego myślenia, zwiększających szanse na powstanie oryginalnych pomysłów, jak również technik innowacyjnego rozwiązywania problemów.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreatywność to zdolność lub siła pozwalająca tworzyć przy zastosowaniu wyobraźni. Każdy posiada zdolności twórcze, które można doskonalić podkreślał J. Fazlagić, jednak to otoczenie decyduje o tym, co jest kreatywne ( użyteczne i nowe) w danym czasie i miejscu.

 Kreatywny człowiek - Kreatywny zespół - Kreatywne miejsce

to trzy obszary, wokół których toczyła się dyskusja podczas seminarium. Poszukiwano odpowiedzi miedzy innymi na następujące pytania:

  •  Czy można uczynić ludzi bardziej innowacyjnymi?
  • Jak przejść od „twórczości” do „Twórczości”?
  • Jakie są cechy kultury organizacyjnej, która sprzyja innowacyjności?
  • Jak uczynić zespoły bardziej kreatywnymi?
  • Co zrobić, aby zamienić firmę w „fabrykę innowacji?

W drugiej części spotkania dr hab. inż. Artur Bartosik prof. Politechniki Świętokrzyskiej podzielił się własnymi refleksjami na temat współpracy nauki z biznesem w formie staży naukowców w biznesie, które są przykładem twórczego rozwiazywania problemów korzystnych zarówno dla przedsiębiorców oraz naukowców.

Pani Dorota Tekieli – Bisińska Kierownik Projektu podkreśliła, że w ramach realizowanego projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki” realizowanych jest 36 umów stażowych w ramach, których opracowano ponad 20 indywidualnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw naszego regionu. Zaznaczyła również, że staże stają się skutecznym narzędziem do efektywnego rozpowszechniania wiedzy w przedsiębiorstwach i dają również możliwość naukowcom praktycznego zastosowania badań.

 Chcesz się dowiedzieć czy Twoja firma jest innowacyjna, jak poszukiwać innowacji w sektorze usług ? - szukaj podpowiedzi w załaczonej poniżej publikacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.