Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa niniejszym uprzejmie informuje o wynikach Komisji Kwalifikacyjnej obradujcej w dn. 15 maja 2012r. dot. przyznania patnych stay. Szczegy w zakadce "Dokumentacja - pliki".

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.