Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Aktualności

Wyniki Komisji Kwalifikacyjnej z dn. 15 maja 2012 dot. przyznania płatnych staży

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa niniejszym uprzejmie informuje o wynikach Komisji Kwalifikacyjnej obradującej w dn. 15 maja 2012r. dot. przyznania płatnych staży. Szczegóły w zakładce "Dokumentacja - pliki".

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.