Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa niniejszym uprzejmie informuje o wynikach Komisji Kwalifikacyjnej obradujcej w dn. 05-12 03 2012r. dot. przyznania patnych stay. Szczegy w zakadce Dokumentacja - pliki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.