Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Orodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysowo-Handlowej w Kielcach zaprasza na WARSZTATY INNOWACYJNOCI, ktre odbd si w dniu 28 lutego 2012r. Do udziau w warsztatach zapraszamy przedsibiorcw oraz pracownikw przedsibiorstw z wojewdztwa witokrzyskiego.
Szczegowe informacje na stronie Staropolskiej Izby Przemysowo-Handlowej www.siph.com.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.