Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa uprzejmie informuje, e w dniu 31 stycznia 2012r. odbdzie si I posiedzenie Komisji oceniajcej Indywidualne Plany Stay (IPS-y), zoone przez kandydatw.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.