Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Konferencja 24.02.2015 r.

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, partner przedsiębiorców zaprasza
do udziału w konferencji

„Biznes dla nauki – Nauka dla biznesu”

24 lutego 2015 r.

Podczas konferencji, zaprezentowane zostaną rezultaty osiągnięte w projekcie „Świętokrzyski Transfer Wiedzy- biznes dla nauki – nauka dla biznesu” oraz przedstawione zostaną możliwości współpracy biznesu i nauki w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Uczestnicy projektu – pracownicy naukowi i przedsiębiorcy, podzielą się swoimi doświadczeniami ze współpracy w ramach realizowanych staży oraz tymczasowego zatrudnienia. Przedsiębiorcy przedstawią korzyści, jakie pojawiają się w firmie w wyniku zastosowania najnowszych osiągnięć nauki, rozwiązań technologicznych i produktowych, a naukowcy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z bezpośrednim zaangażowaniem w działalność biznesową.

Krajowe i zagraniczne programy badawczo – rozwojowe w nowej perspektywie finansowej przedstawi Pani Joanna Stalewska - ekspert w dziedzinie współpracy nauki i biznesu.

Konferencja odbędzie się w dniu 24.02.2015 r. w BEST WESTERN Grand Hotel w Kielcach ul. Sienkiewicza 78. W załączeniu program z formularzem zgłoszeniowym. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 19.02.2015 r. Dodatkowych informacji można uzyskać w biurze projektu Tel./Fax.: +48 41 368 02 78, e-mail: e_sutowicz@siph.com.pl

WYNIKI OSTATNIEGO NABORU WNIOSKÓW - STAŻE oraz TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE WYSOKOWYKWALIFIKWANEGO PERSONELU

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa informuje, że Komisja Kwalifikacyjna dokonała podczas posiedzenia w dniach 23-25.06.2014 r. oceny zgłoszonych wniosków o przyznanie staży oraz tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu w przedsiębiorstwach sektora MŚP województwa świętokrzyskiego.

 W załączeniu wyniki przeprowadzonej oceny.

DODATKOWE STAŻE NAUKOWCÓW W FIRMACH - NABÓR DODATKOWY

OSTATNIE 3 WOLNE MIEJSCA NA STAŻE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH W PRZEDSIEBIORSTWACH

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, jako Lider Projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” ogłasza nabór chętnych do udziału w praktycznych stażach w przedsiębiorstwach województwa świetokrzyskiego.

Etapy naboru:

12 - 18.06.2014r   składanie kompletu dokumentów (formularzy zgłoszeniowych pracownika naukowego oraz przedsiębiorcy przyjmującego na staż  wraz z  Indywidualnym Planem Stażu

 23-27.06.2014r    Komisja oceny   
                                           .
czerwiec-lipiec 2014r  Zawierania umów stażowych 
            .  
lipiec 2014r.   Rozpoczęcie realizacji staży                         

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zapoznanie się z dokumentami umieszczonymi poniżej. 

Miejsce składania zgłoszeń:

  • osobiście lub drogą pocztową:

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
III pietro, tel. 41 368 02 78
w godzinach: 8:00 - 15:00

Osoby do kontaktu:
Marta Pawłowska m_pawlowska@siph.com.pl
Emilia Sutowicz e_sutowicz@siph.com.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.